สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ เชิญถุงพระราชทาน แก่ราษฎรประสบอุทกภัย จ.เพชรบุรี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในจังหวัดเพชรบุรี ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ต่อจากนั้น พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เดินทางไปมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 1,000 ครอบครัว ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้


ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย และทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบอุทกภัยให้ได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทานด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จังหวัดเพชรบุรีได้รับผลกระทบ จากความกดอากาศต่ำและร่องลมมรสุมพัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ตอนบน ทำให้เกิดฝนตกเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 20-21 พฤศจิกายน ประกอบกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้ระบายน้ำผ่านเขื่อนเพชรลงแม่น้ำเพชรบุรี ส่งผลทำให้น้ำสะสมล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน บ้านเรือนราษฎรสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ทำการเกษตร เส้นทางคมนาคม ตั้งแต่อำเภอเมืองถึงปลายแม่น้ำเพชรบุรี ได้รับผลกระทบใน 8 อําเภอ 1 เทศบาล 47 ตำบล 285 หมู่บ้าน 8,069 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 62,800 ไร่

 

 

ที่มา : มติชนออนไลน์