เอเชียประกันภัย : ลูกค้าเคลมรถยนต์หลัง 15 ต.ค.64 ต้องดำเนินการอย่างไร ?

สมาคมประกันวินาศภัยไทย อัพเดต 21 บริษัทประกันวินาศภัยเข้าร่วมบรรเทาความเดือดร้อนลูกค้า “เอเชียประกันภัย” แจงกรณีเคลมโควิดแต่ยังไม่ยื่นบริษัท ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายไปก่อน-เรียกคืนที่กองทุนประกันวินาศภัย กรณีเคลมรถยนต์หลัง 15 ต.ค.เป็นฝ่ายผิดต้องซ่อมเองแล้วเรียกเงินคืนจากกองทุน

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีจำนวน 21 บริษัทประกันภัย ที่ร่วมโครงการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัย บมจ.เอเชียประกันภัย 1950 โดยลูกค้ามีทางเลือกดังนี้

1.ขอเบี้ยประกันภัยคืนจากกองทุนประกันวินาศภัย กรณีกรมธรรม์ยังไม่หมดอายุ (ได้คืนในส่วนของเบี้ยที่ยังมีระยะเวลาคุ้มครองเหลืออยู่) หรือ

2.ติดต่อบริษัทประกันภัย 21 แห่งเพื่อทำประกันภัยใหม่ โดยแจ้งบริษัทว่าขอนำเบี้ยที่จะมีสิทธิ์ได้รับคืนมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจ่ายเบี้ยใหม่ ซึ่งปัจจุบันพร้อมแล้วสามารถติดต่อได้เลย หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย 0-2108-8399 หรือเฟซบุ๊กสมาคมประกันวินาศภัยไทย

 

Advertisment

กรณีมีเคลม

1.ใครมีเคลมยื่นกับเอเชียประกันภัยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงิน ให้ไปยื่นขอรับที่กองทุนประกันนาศภัย (ยื่นผ่าน คปภ.จังหวัดได้) โดยเฉพาะใครที่มีประกันภัยโควิด ทางกองทุนจะรีบดูเรื่องและเร่งจ่ายเงินให้

2.ใครมีเคลมแล้วแต่ยังไม่ได้ยื่นกับเอเชียประกันภัย ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไปก่อน (ถ้ามีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย) แล้วไปเรียกคืนจากกองทุนตามข้อ 1

3.กรณีประกันรถยนต์ที่เกิดเหตุหลังวันที่ 15 ต.ค. 64 ถ้าเราเป็นลูกค้าเอเชียประกันภัยแล้วเป็นฝ่ายถูก ให้ไปเรียกค่าเสียหายกับบริษัทฝ่ายผิด / แต่ถ้าเราเป็นฝ่ายผิดเองก็ต้องซ่อมรถตัวเอง (แล้วไปเรียกเงินคืนจากกองทุน กรณีประกันมีความคุ้มครองรถเราเองด้วย) แต่รถคู่กรณีที่ถูกเราชนให้บริษัทประกันภัยของรถคู่กรณีซ่อมให้ แล้วบริษัทประกันรถคู่กรณีจะไปเรียกเงินคืนจากกองทุนเอง

Advertisment

 

สำหรับประกันภัยโควิดของลูกค้าเอเชียประกันภัยที่กรมธรรม์ยังไม่หมดอายุ

1.ขอคืนเบี้ยประกันภัยส่วนที่เหลืออยู่จากกองทุนประกันวินาศภัย หรือ

2.ติดต่อทิพยประกันภัย (ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ระบบเปิด 1 พ.ย. 64) เพื่อซื้อประกันภัยใหม่ โดยเราต้องกรอกความประสงค์ว่าจะใช้เบี้ยส่วนที่จะได้รับคืน ซื้อประกันโควิด กับบริษัททิพยประกันภัย มีรายละเอียดเบื้องต้น คือ

– เบี้ยประกันภัย 300 บาท

– ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

– ความคุ้มครองกรณีภาวะโคม่า ถ้าอายุไม่เกิน 60 ปี ทุนประกัน 300,000 บาท ถ้าคนอายุ 60-99 ปี ทุนประกัน 30,000 บาท

(ใครที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยต่ำกว่า 300 บาท ทางทิพยประกันภัยก็จะปรับระยะเวลาความคุ้มครองลงตามเบี้ยที่มีสิทธิ์ได้รับ แต่ถ้าใครมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยคืนเกิน 300 บาท ส่วนเกินขอรับคืนจากกองทุนตามข้อ 1 ได้)