ศรีตรังฯ เตรียมจ่ายปันผลหุ้นละ 1.25 บาท มูลค่า 1,920 ล้าน 8 ธ.ค.นี้

เงินบาท

บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) เตรียมจ่ายปันผล 1,920 ล้านบาท อัตราหุ้นละ 1.25 บาท วันที่ 8 ธ.ค.นี้ จากกำไรงวด 9 เดือนแรกปีนี้

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2564 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานของบริษัท ตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับงวด 9 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-ก.ย. 2564) ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,920 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งสุทธิจากผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบบัญชีปัจจุบัน ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้


ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทผ่านบัญชีหลักทรัพย์ ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited (CDP) (ผู้ฝากหลักทรัพย์) หรือบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทอยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 22 พ.ย. 2564 มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลระหว่างกาลนี้ โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 8 ธ.ค. 2564

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ