ประกาศ ก.ดิจิทัลฯ ตั้งคกก.กรองข้อมูลคอมพ์ ที่ขัดความสงบเรียบร้อย-ศีลธรรมอันดีของปชช.

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 พ.ศ.2560

คลิกอ่านทั้งหมด > ที่นี่