กองทุนประกันฯเปิดพื้นที่ “สวนลุมไนท์บาซาร์” ยื่นทวงหนี้อาคเนย์ฯ 25 เม.ย.นี้

กองทุนประกันวินาศภัยเปิดพื้นที่ “สวนลุมไนท์บาซาร์” ถนนรัชดาภิเษก สำหรับผู้เอาประกันภัยประสงค์ยื่นคำทวงหนี้ “อาคเนย์ฯ-ไทยประกันภัย” ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.-15 ก.ค. 65

วันที่ 19 เมษายน 2565 นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันกองทุนประกันวินาศภัยเปิดให้ผู้เอาประกันภัยของ บมจ.อาคเนย์ประกันภัย และ บมจ.ไทยประกันภัย ยื่นคำทวงหนี้ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

1.ยื่นคำทวงหนี้ผ่านระบบคุ้มครองสิทธิเจ้าหนี้ออนไลน์ https://rps-sev.gif.or.th/Login ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นมา

2.ยื่นที่สำนักงาน คปภ.ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 และ

3.ยื่นด้วยตนเองกับ กปว. ณ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ประสงค์จะยื่นคำทวงหนี้โดยตรงกับกองทุนในฐานะผู้ชำระบัญชี สามารถยื่นได้ที่สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก (อาคารอีเว้นฮอล์ ชั้น 1 และชั้น 2) ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอให้ผู้เอาประกันภัยจองคิวผ่าน Application QueQ (Download ได้ที่ App Store หรือ  Play Store) โดยเปิดให้เริ่มจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 จนถึงวันที่ 14 กรกฏาคม 2565 และหากไม่สะดวกสามารถ Walk In ด้วยตนเองได้ จำนวน 500 คิวต่อวัน

ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยของทั้งสองบริษัทข้างต้น ที่ได้ยื่นผ่าน 3 ช่องทางดังกล่าว กองทุนจะพิจารณาตามวันที่ผู้เอาประกันภัยยื่นคำทวงหนี้เป็นสำคัญ