สมาคมการตลาด ย้ำ “จรรยาบรรณวิชาชีพนักการตลาด” สกัดซ้ำรอย #แบนลาซาด้า

แพลตฟอร์ม โซเชียลมีเดีย ลาซาด้า

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์หลังดราม่า #แบนลาซาด้า เดือดในโซเซียล ย้ำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบต้องสร้างสรรค์ บนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพนักการตลาด

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเกิดกระแสดราม่าบนโลกออนไลน์ #แบนลาซาด้า จนสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร-โฆษณาออกมาแสดงจุดยืนต่อผลกระทบต่าง ๆ

ล่าสุด สมาคมการตลาด ได้ออกแถลงการณ์แสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ พร้อมย้ำการโฆษณาประชาสัมพันธูทุกรูปแบบต้องสร้างสรรค์ บนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพนักการตลาดโดยระบุว่า สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมวิชาชีพที่ก่อตั้งขึ้นมาอย่างยาวนานเป็นเวลากว่า 55 ปี และตลอดมา ทางสมาคมการตลาดฯ มุ่งสนับสนุนในการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานนักการตลาดไทย ทั้งในเชิงองค์ความรู้ทางธุรกิจ และจรรยาบรรณอันพึงปฏิบัติ

จากเหตุการณ์ที่เกิดเป็นกระแสขึ้นในปัจจุบัน เกี่ยวกับหลากหลายงานโฆษณาสื่อสารการตลาดที่อาจมีการใช้ภาพ เสียง หรือคำพูดที่ไม่เหมาะสม ไม่สร้างสรรค์ และอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงลบทางสังคม

สมาคมการตลาดฯ ขอแสดงจุดยืนในการสนับสนุนให้องค์กรและบุคลากรด้านการตลาดมุ่งเน้นในการทำการตลาดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์และไม่ขัดต่อ “จรรยาบรรณวิชาชีพนักการตลาด” ที่ทางคณะที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาด และอดีตนายกสมาคมการตลาดฯ ได้ร่วมกันร่างเอาไว้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ กล่าวคือ

สมาคมการตลาด
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์
  1. นักการตลาดไทยต้องมีจิตตระหนักในภาระหน้าที่และบทบาทที่จะช่วยกันเสริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยและของประเทศไทยในตลาดโลก
  2. ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดด้วยคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยระมัดระวังไม่ให้มีผลกระทบในทางลบต่อจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามของประชาชนคนไทยและชาติไทย
  3. รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตน และพยายามทุกวิถีทางให้มั่นใจว่าการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ของตนเป็นไปเพื่อบ่งชี้ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยรวม
  4. ปฏิบัติตามกฎหมายและค่านิยมที่ดีทางสังคม
  5. ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ผู้ซื้อ ผู้ขาย ลูกจ้าง พนักงานและสาธารณชนทั่วไป
  6. กระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมอาชีพและบุคคลอื่น
  7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณนักการตลาด ละเว้นการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน
  8. ยินดีเผยแพร่ความรู้ความสามารถในวิชาชีพของตนเพื่อสาธารณะประโยชน์

ทั้งนี้การกระทำใด ๆ ที่ปราศจากความรับผิดชอบและขัดต่อจรรยาบรรณและศีลธรรมอันดีของวิชาชีพ อาจก่อให้เกิดผลเชิงลบแก่สังคมและธุรกิจได้ สังคมและผู้บริโภคมีสิทธิพิจารณาความเหมาะสมที่จะยุติการสนับสนุนต่อไป


องค์กรและผู้ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรจะมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดอันเนื่องมาจากการกระทำหรือกิจกรรมเหล่านั้น และสมควรที่จะแสดงความรับผิดชอบอย่างเปิดเผยและจริงใจ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ