ประธานอาเซียน ตำหนิเมียนมา สั่งประหารชีวิต 4 นักกิจกรรมการเมือง

เมียนมา ประหารชีวิต
นายจ่อ มิน ยู และ นายเพียว เซยา 2 ใน 4 นักกิจกรรมทางการเมืองในเมียนมา ที่ถูกรัฐบาลทหารสั่งประหารชีวิต (ภาพจาก Handout via REUTERS)

กัมพูชา ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ ออกแถลงการณ์แสดงการตำหนิ และเศร้าสลด รัฐบาลเมียนมาสั่งประหารชีวิต 4 นักกิจกรรมทางการเมือง ชี้เป็นการกระทำไม่สนับสนุนสันติภาพ ซ้ำเกิดก่อนประชุมรัฐมนตรีอาเซียนเพียง 1 สัปดาห์

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 รอยเตอร์ส รายงานว่า กัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ ออกแถลงการณ์วานนี้ (25 ก.ค.) ระบุถึงช่วงเวลาที่รัฐบาลทหารเมียนมา มีคำสั่งประหารชีวิต 4 นักกิจกรรมชาวเมียนมา

ในแถลงการณ์ระบุว่า ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นสิ่งที่ “น่าตำหนิอย่างยิ่ง” และเป็นการกระทำที่แสดงว่า ไม่มีเจตจำนงถึงความพยายามรักษาสันติภาพในประเทศ

ในฐานะประธานอาเซียน รู้สึกเสียใจอย่างยิ่งและกังวลอย่างยิ่งต่อการประหารชีวิต และการประหารชีวิตเป็นความล้มเหลว เพราะเป็นการสั่งประหารชีวิต 1 สัปดาห์ก่อนการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน

มติชน รายงานว่า กัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนออกแถลงการณ์ต่อกรณีที่เมียนมาได้สังหารนักเคลื่อนไหว 4 ราย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยระบุว่า อาเซียนรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งและเศร้าสลดใจต่อการประหารนักเคลื่อนไหวฝ่ายค้าน 4 ราย ประกอบด้วย นายเพียว เซยา นายจ่อ มิน ยู นายฮลา เมียว อ่อง และนายอ่อง ธูรา ซอ

แม้ว่าสมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา จะได้ขออุทธรณ์คดีของคนทั้งหมดเป็นการส่วนตัวในฐานะประธานอาเซียน รวมทั้งมีการอุทธรณ์ให้มีการพิจารณาโทษใหม่ โดยชาติสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ แล้วก็ตาม นี่เป็นประเด็นที่อาเซียนให้ความสำคัญอย่างจริงจัง

ในขณะที่ความซับซ้อนของวิกฤตในเมียนมาเป็นที่ทราบกันดี และมีอารมณ์รุนแรงคุกรุ่นที่สามารถสัมผัสได้ทั่วทุกมุมของเมียนมา อาเซียนทั้งหมดขอเรียกร้องให้มีการใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างที่สุด และพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์ลุกลามบานปลาย

การดำเนินโทษประหารชีวิตเพียง 1 สัปดาห์ก่อนหน้าการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 55 เป็นสิ่งที่น่าตำหนิอย่างมาก เพราะมันสร้างความล้มเหลวและทำให้เห็นถึงการขาดเจตจำนงในการสนับสนุนความพยายาม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประธานอาเซียนในการเร่งทำให้เกิดการดำเนินการตามฉันทามติ 5 ประการ การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความมั่นใจในการทำให้เกิดการเจรจาระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อยุติความรุนแรงและบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนผู้บริสุทธิ์

อาเซียนยังคงยึดมั่นในหลักการภายใต้กฎบัตรอาเซียนและอาณัติของฉันทามติ 5 ข้อ กัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนขอสะท้อนเสียงที่ท่วมท้นภายในอาเซียนและในประชาคมระหว่างประเทศ เรียกร้องให้รัฐบาลในอาเซียนดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อให้มีการดำเนินการตามฉันทามติ 5 ข้ออย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

Advertisement

ขอเรียกร้องอย่างจริงจังและเร่งด่วนต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ยุติการกระทำใด ๆ ที่จะยิ่งทำให้วิกฤตทวีความรุนแรงมากขึ้น ขัดขวางการเจรจาสันติภาพระหว่างทุกภาคส่วน และการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพ ไม่เพียงแต่ในเมียนมา แต่ยังหมายถึงภูมิภาคโดยรวม

อาเซียนจะยังคงให้ความช่วยเหลือเมียนมาเพื่อให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ และการเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตย รวมถึงหาทางแก้ไขปัญหาทางการเมืองโดยสันติต่อวิกฤตในปัจจุบัน ผ่านการเจรจาที่ครอบคลุมที่นำโดยเมียนมา และเมียนมาเป็นเจ้าของ

โดยสอดคล้องกับฉันทามติ 5 ข้อและกฎบัตรอาเซียน นี่คือความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียชีวิต และยุติความทุกข์ของประชาชนชาวเมียนมา