เร่งลงทุนรัฐ…โฟกัสให้ถูกทิศทาง

บทบรรณาธิการ

หากเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่วางไว้ ปลายเดือน ม.ค.นี้ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา จากนั้นคาดว่าจะประกาศบังคับใช้ภายในเดือน มี.ค. 2563 ล่าช้ากว่าทุกปี 4 เดือน

เท่ากับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท จะเหลือเวลาในการเบิกจ่ายเพียงแค่ 8 เดือน จากทุกปี 12 เดือน ส่วนราชการ หน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งปกติต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ปีนี้ยิ่งต้องเร่งจัดซื้อจัดจ้างไม่ให้ติดขัดล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ

ความท้าทายอยู่ที่ทำอย่างไรให้การใช้จ่ายงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท เป็นไปตามเป้า บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เงินจากการจัดเก็บภาษีทุกบาททุกสตางค์มีความคุ้มค่า ทำให้เศรษฐกิจมีแรงขับเคลื่อน เกิดประโยชน์ต่อประเทศ

ภายในระยะเวลาอันจำกัดที่หน่วยงานรัฐทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิกาคต้องเร่งรัดเบิกจ่าย ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบปลุกเศรษฐกิจที่ซบเซาจึงต้องไม่เร่งรีบรวบรัด หรือทำให้เกิดรูรั่ว

ขณะที่โครงการ แผนงานที่ต้องใช้เงินจำนวนมาก ต้องไม่เป็นการลงทุนเบี้ยหัวแตก แก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่แก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จ และตอบโจทย์ในระยะยาว อย่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ที่น่าฉุกคิดคือแม้การผลักดันโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ไฮสปีดเทรน รถไฟฟ้า มอเตอร์เวย์ ฯลฯ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จะคืบหน้า แต่โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับน้ำแก้วิกฤตท่วม-แล้งกลับสะดุดหยุดนิ่ง

ภาคการเกษตรไทยซึ่งเป็นฐานรากสำคัญมีจำนวนประชากร 5.9 ล้านครัวเรือน เกือบ 20 ล้านคน เหมือนถูกปล่อยทิ้งไว้ข้างหลัง เพราะยังต้องทำการเกษตรด้วยการพึ่งพาธรรมชาติ ยังห่างไกลสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ที่ภาครัฐป่าวประกาศ

บทเรียนจากมหาอุทกภัยปี 2554 กับภัยแล้งที่รุนแรงต่อเนื่องช่วงหลายปีที่ผ่านมา บวกกับปีนี้ที่เห็นสัญญาณชัดว่าวิกฤตแล้งจะหนักหนาสาหัส จึงน่าจะถึงเวลาที่ต้องทบทวนและเร่งตัดสินใจลงทุนโครงการระบบบริหารจัดการน้ำครั้งใหญ่

เพราะจะส่งผลดีต่อทุกฝ่าย นอกจากช่วยภาคเกษตรให้มีแหล่งน้ำเพียงพอ มีรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้ว ธุรกิจ อุตสาหกรรม ประชาชนทั่วไปก็ได้อานิสงส์ เพราะภัยแล้ง น้ำท่วมจะลดน้อยลง ทั้งยังเพิ่มความเชื่อมั่น เป็นหลักประกันในการลงทุนให้กับชาวต่างชาติ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวม

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ