เร่งเปิดทาง SMEs แจมเค้กจัดซื้อจัดจ้าง

บทบรรณาธิการ

หลังผลักดันมานาน 1 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …เปิดทางให้ผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อม (SMEs) สามารถเข้าถึงการประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งแต่ละปีมีมูลค่าหลายแสนล้านบาท

สาระสำคัญกำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศจาก SMEs ไม่น้อยกว่า 30% จาก SMEs ที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อ และรายการพัสดุไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และกรณีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ หาก SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกิน 10% ให้ซื้อจาก SMEs แทน

เป็นมาตรการช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการตัวเล็ก ให้สามารถแข่งขันเสนอราคากับผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งมีความได้เปรียบทั้งในแง่ต้นทุน อำนาจต่อรอง คอนเน็กชั่น ฯลฯ จากที่ผ่านมาไม่สามารถฝ่าด่านประมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ เนื่องจากหลักเกณฑ์เงื่อนไขเอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการรายใหญ่มากกว่า

วงเงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างมูลค่ามหาศาลแต่ละปีจึงมีแต่รายใหญ่ได้แจมเค้ก อย่างปีงบประมาณ 2563 งบฯจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐสูงถึง 8.05 แสนล้านบาท จำนวนโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 2.95 ล้านโครงการ มูลค่าโครงการรวม 7.15 แสนล้านบาท ซึ่ง ณ เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีการใช้งบฯจัดซื้อจัดจ้าง 1.48 แสนล้านบาท มูลค่าโครงการรวม 1.31 แสนล้านบาท

แม้ล่าสุด ครม.จะเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าวที่กรมบัญชีกลางเสนอแล้ว แต่กว่าอานิสงส์จะตกถึง SMEs ยังมีขั้นตอนกระบวนการต้องดำเนินการเพื่อให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ ขณะเดียวกันก็ต้องรอดูนโยบายของ รมว.คลังคนใหม่ ที่ยังไม่ประกาศแต่งตั้ง เท่ากับยังต้องรอให้มาตรการนี้มีผลในทางปฏิบัติ

หากทำได้จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วย นอกเหนือจากการปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รวมทั้งมาตรการพักหนี้ที่ใกล้จะสิ้นสุด ที่ SMEs ส่วนใหญ่จากที่มีทั้งหมดเกือบ 3 ล้านรายยังเข้าไม่ถึง อย่างไรก็ตาม หากการปลดล็อก เปิดช่องให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยมีสิทธิ์แจมเค้กจัดซื้อจัดจ้างรัฐเป็นจริงโดยเร็ว จะช่วยผ่อนคลายบรรเทาปัญหา ทำให้ SMEs ที่ถูกกระทบรุนแรงพลิกกลับมาฟื้น

อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมใจกันสนองนโยบาย และตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนสินค้าของ SMEs ให้เม็ดเงินจัดซื้อจัดจ้างหลายแสนล้านกระจายสู่คนตัวเล็ก ปลุกเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจในภาพรวมให้ฟื้นจากวิกฤต

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ