กษัตริย์นักออมเงิน “SiPH” แลกกระปุกทรงงาน

“การประหยัดอดออมเป็นรากฐานในการสร้างตัวสร้างฐานะของบุคคล ตลอดจนความเจริญมั่นคงของสังคม และชาติบ้านเมือง”

พระราชดำรัสเบื้องต้นเป็นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นแรงบันดาลใจ จนทำให้โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) จัดกิจกรรม “ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ” ทั้งนั้นเพื่อรณรงค์ให้คนไทยในสังคมเดินตามรอยพ่อ ปลูกฝังนิสัยการออม และการแบ่งปัน ด้วยการผลิตกระปุกออมสินสัญลักษณ์จำลองอุปกรณ์ทรงงานของในหลวง ร.9 ซึ่งมีทั้งหมด 3 แบบคือ วิทยุสื่อสาร, กล้องถ่ายรูป และพระราชพาหนะทรงงาน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนคุณค่าทางจิตใจ ในการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงงานหนักเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองตลอดมา

“ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญกับการออมตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทั้งนั้นอาจมาจากการถูกหล่อหลอมให้รู้จักการออมจากสมเด็จย่า ที่ทรงตั้งกระป๋องออมสินที่เรียกว่ากระป๋องคนจน

 

“ซึ่งตลอดเวลาพระองค์ทรงยึดแนวทางปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติ 70 ปี จนได้รับการยกย่องเทิดทูนว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักออมเงิน”

“ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ประดิษฐ์” กล่าวต่อว่า คนไทยหลายคนมักจะคุ้นตากับภาพที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โดยมีวิทยุสื่อสาร, กล้องถ่ายรูป ติดพระองค์อยู่เสมอ หรืออาจจะเคยเห็นพระองค์ทรงขับรถจี๊ปในการเสด็จไปยังพื้นที่ห่างไกลต่าง ๆ ซึ่งจากวิถีปฏิบัติของพระองค์นั่นเอง จึงเป็นที่มาที่ทำให้เราจำลองอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงใช้ติดตัวมาออกแบบเป็นกระปุกออมสิน และตอนนี้เราผลิตออกมาเพียง 50,000 ชิ้นเท่านั้น”

“ทางโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จะเปิดให้ประชาชนนำกระปุกออมสินของท่านที่มีเงินออม มารับแลกกระปุกได้ทั้ง 3 แบบ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 หลังจากนั้น ทางโรงพยาบาลจะกำหนดให้แลกกระปุกวิทยุสื่อสารเป็นแบบแรกในวันที่ 28 กรกฎาคม-20 สิงหาคม ตามด้วยกล้องถ่ายรูป ในวันที่ 21 สิงหาคม-20 กันยายน และพระราชพาหนะทรงงานในวันที่ 21 กันยายน-20 ตุลาคม 2560”“และหากผู้ใดต้องการสะสมกระปุกที่ระลึกครบทั้ง 3 แบบ เราจะมีช่องทางในการแลกรับกระปุกออมสิน 3 ช่องทางด้วยกัน คือ ช่องทางแรกผ่านทางเว็บไซต์ www.savingforgiving.com, ช่องทางที่สองที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และช่องทางที่สาม คือ แลกในกิจกรรมโรดโชว์ ที่ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ตามวันเวลาที่กำหนดอีกครั้ง”

“เพราะเราจะนำเงินออมที่ประชาชนเข้าร่วมโครงการ มาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ณ อาคารศูนย์การแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ต่อไป”

อันเป็นปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่โรงพยาบาลยังคงน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์มาเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ