กลุ่มลูกจ้างไทย เก็บผลไม้ป่าที่สวีเดน เรียกร้องค่าชดเชย 26 ล้านบาท

wild berry
Photo: Jasmin Schreiber/unsplash

ลูกจ้างเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศสวีเดนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจ้างงาน ร้องต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 155 คน ขอสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าประเทศสวีเดนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจ้างงานว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยถึงการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างกลุ่มดังกล่าว จึงมอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่

โดยตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 กสร. ได้รับคำร้องจากลูกจ้างแล้ว จำนวน 155 ราย เป็นเงินจำนวน 26,037,836.14 บาท ทั้งนี้ มีลูกจ้างสามารถเจรจากับนายจ้างจนได้ข้อยุติ จำนวน 16 ราย ได้รับเงินทั้งสิ้น 415,193 บาท คงเหลือลูกจ้างจำนวน 139 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการออกคำสั่งต่อไป

Advertisement

นายนิยมกล่าวต่อไปว่า การดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างกลุ่มดังกล่าวให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนั้น พนักงานตรวจแรงงานจะต้องรับฟังข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายควบคู่ไปกับการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

ขณะเดียวกัน มีลูกจ้างยื่นคำร้อง (คร.7) ต่อพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามภูมิลำเนาหรือที่ลูกจ้างสะดวก ซึ่งจะต้องรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดส่งไปยังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามภูมิลำเนาของนายจ้างเพื่อดำเนินการออกคำสั่ง

ทั้งนี้ ขอให้ลูกจ้างมั่นใจได้ว่า กสร. ไม่ได้นิ่งนอนใจ และมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกจ้างอย่างเต็มที่ หากลูกจ้างมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองคุ้มครองแรงงาน โทร. 0 2660 2069-71 หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทรสายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1

Advertisement