AIS ผนึกพันธมิตร สร้างฮับดิจิทัล เปิดโอกาสคนเก่งร่วมงาน 4 องค์กรชั้นนำ

AIS เปิดตัว Digital Talent | The Masters

ในยุคนี้การเฟ้นหาบุคลากร โดยเฉพาะในสายงานดิจิทัล จำเป็นจะต้องร่วมผนึกกำลังกับพันธมิตรใน ecosystem ที่มีวิสัยทัศน์เดียวกัน ล่าสุด AIS จึงร่วมผนึกกำลัง 3 พันธมิตร ฮิวแมนิก้า (Humanica), โคนิเคิล (Conicle) และไทยคม (THAICOM) เปิดตัว Digital Talent|The Masters

ตั้งเป้าเป็น digital talent hub แหล่งรวมโอกาสของคนรุ่นใหม่ที่อยากเติบโตในสายงานด้านดิจิทัล เปิดโอกาสให้คนเก่ง บุคลากรที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถเลือกร่วมงานกับ 4 องค์กรชั้นนำภายใต้โครงการนี้ในหลากหลายสายงาน เช่น AI, blockchain, data analytic, data engineering, data scientist, UX/UI designer, cyber security, back-end developer, front-end developer, mobile developer, system analyst & design

“กานติมา เลอเลิศยุติธรรม” หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช กล่าวว่า AIS เชื่อมั่นในเรื่องการร่วมมือกันขององค์กรเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้แข็งแรง ภายใต้แนวคิดการสร้าง ecosystem ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของ AIS ที่ต้องการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ digital economy และเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กร สังคม และประเทศ

“ปัจจุบันความต้องการบุคลากรด้านดิจิทัลนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะองค์กรหรือฝ่ายงานไอทีเท่านั้น แต่ถูกผสมผสานอยู่ในทุกสายงาน ทุกลำดับชั้น โดยโครงการ Digital Talent|The Masters ที่ AIS ร่วมมือกับ 3 องค์กร ได้แก่ ฮิวแมนิก้า, โคนิเคิล และไทยคม มีลักษณะของธุรกิจโดดเด่นแตกต่างกัน ถือเป็นเสน่ห์ของโครงการนี้ ที่จะเพิ่มโอกาสให้คนเก่งได้เลือกร่วมงานกับองค์กรที่ชื่นชอบ เติบโตในสายงานที่ใช่ และแสดงศักยภาพความเป็นตัวจริงในสายอาชีพได้อย่างเต็มที่”

“สุนทร เด่นธรรม” Chief Executive Officer บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง 4 องค์กรชั้นนำ ที่แม้จะมีลักษณะธุรกิจและขนาด ตลอดจนโครงสร้างองค์กรที่ต่างกัน แต่มีความเป็นองค์กรที่เน้นนวัตกรรมเหมือนกัน มีโอกาสที่จะเติบโตเหมือนกัน

“เราร่วมมือกันในกิจกรรมนี้ เพื่อดึงดูดคนเก่งที่เป็นคนดีเข้ามาร่วมกิจกรรม และได้มีโอกาสรู้จักทุกองค์กร และหวังว่าคนเก่งเหล่านี้จะสนใจเข้าร่วมงานกับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ผมเชื่อว่าคนเรามีความถนัด และความชอบไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะอยากอยู่องค์กรยักษ์ใหญ่ที่มั่นคงอย่าง AIS บางคนอาจจะอยากอยู่บริษัทขนาดกลางอย่างฮิวแมนิก้า ที่ต้องการสร้างสินค้าและบริการระดับโลกของคนไทย บางคนอาจจะอยากทำงานกับสตาร์ตอัพอย่างโคนิเคิล หรือบางคนอยากลองทำงานกับบริษัทที่กำลังทรานส์ฟอร์มก้าวสู่การเป็น space tech company ร่วมกับไทยคม

ดังนั้นการที่ผู้สมัครเข้ามาในโครงการนี้ ไม่ใช่ว่าทางเราจะเลือกเขาเพียงฝ่ายเดียว เขาก็มีโอกาสเลือกมาฟังว่าเขามีความสนใจที่อยากจะร่วมงานกับทีมไหน หรือองค์กรใด เพราะในแต่ละองค์กรมีโครงสร้าง และความน่าสนใจที่ต่างกัน อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน แล้วมันก็ยังน่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหางานดี ๆ ได้เลือกองค์กรที่มีความเหมือนในเรื่องของการเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความเป็นองค์กรยุคใหม่ ที่ทันสมัย ให้โอกาสทุกคนในการเติบโต และมีความหลากหลายของขนาด และลักษณะธุรกิจ”

“นกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ” Chief Executive Officer บริษัท โคนิเคิล จำกัด กล่าวว่า โคนิเคิลในฐานะผู้นำโซลูชั่น และผู้พัฒนาแพลตฟอร์มด้านการเรียนรู้สำหรับองค์กร ด้วย learning experience solutions เล็งเห็นความสำคัญของการสร้าง digital talent hub ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ผ่านการร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรในโครงการ Digital Talent|The Masters

เพื่อเปิดโอกาสให้คนเก่งที่กำลังมองหางานที่ท้าทาย ได้แสดงศักยภาพความเป็นทาเลนต์ และสามารถเป็นส่วนหนึ่งกับโคนิเคิลที่เป็นบริษัท startup สัญชาติไทย ที่ได้รวบรวมคนรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มี passion ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ยกระดับคนไทยสู่ตลาดแรงงานยุคใหม่ ด้วยความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเติบโตภายใต้วัฒนธรรมการทำงานแบบสตาร์ตอัพ ที่เปิดโอกาสทาเลนต์ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดสู่ the masters ตัวจริง”

Advertisement

“สรรเพชญ สรรพศิริ” Vice President-Human Resources & General Administration บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยคมมุ่งมั่นสู่การเป็น space tech company อันดับหนึ่งในประเทศไทย และภูมิภาค ไทยคมจึงมองหา digital talent ที่มี passion ในการนำเทคโนโลยีอวกาศมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นโซลูชั่น และแพลตฟอร์มที่เป็นประโยชน์แก่คนไทย เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค new space economy อย่างแท้จริง

จึงอยากเชิญชวน digital talent ที่สนใจ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่คนไทยทั้งประเทศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ที่ https://event.aisacademy.com/digitaltalent-themasters