FWD มอบทุนแก่เยาวชนพิมาลี สร้างใบเบิกทางสู่อาชีพอนาคต

ศูนย์ฝึกวิชาชีพพิมาลี

FWD ประกันชีวิต ประเทศไทย มอบ 10 ทุนการศึกษาแก่เยาวชนพิมาลี หวังสร้างใบเบิกทางสู่อาชีพในในอนาคต ภายใต้การดูแลของมูลนิธิพิมาลี จ.หนองคาย 

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 กลุ่มบริษัทเอฟดับบลิวดี จัดโครงการ “10 ทุนใน 10 ประเทศ” เพื่อมอบทุนสนับสนุนให้แก่กิจกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยสนับสนุนการศึกษาใน 10 ประเทศที่เอฟดับบลิวดีดำเนินกิจการอยู่ โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง 

ซึ่งในส่วนของ FWD ประกันชีวิต ประเทศไทย ได้ทำการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในศูนย์ฝึกวิชาชีพการโรงแรมและงานบริการพิมาลี จำนวน 10 ทุน เพื่อเป็นส่วนช่วยสร้างความรู้พื้นฐานที่จะต่อยอดการสร้างอาชีพต่อไปในอนาคตสำหรับเยาวชนจำนวน 10 คน ภายใต้การดูแลของมูลนิธิพิมาลี

ศูนย์ฝึกวิชาชีพพิมาลี ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

สำหรับศูนย์ฝึกวิชาชีพการโรงแรมและงานบริการพิมาลี ตั้งอยู่ในจังหวัดหนองคาย ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนซึ่งส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ขาดแคลนในเขตพื้นที่ภาคอีสาน และอยู่ในความดูแลของมูลนิธิที่ทำงานช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่สูญเสียพ่อแม่ ไร้ญาติพี่น้อง หรือครอบครัวที่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้ เข้ามาเรียนและฝึกอบรมในสายอาชีพภายหลังจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ซึ่งน้องๆ ที่จะเข้าเรียนที่ศูนย์ฝึกฯ ได้ จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี โดยจะได้รับการดูแลทางด้านการศึกษาภาควิชาการโรงแรม ประกอบด้วย ด้านงานครัว ด้านการบริการ และด้านการดูแลทำความสะอาด โดยหลักสูตรการเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมระยะเวลา 12 เดือน 

ซึ่งการฝึกภาคปฏิบัติน้องๆ ทุกคนจะได้ฝึกลงสนามจริงในพื้นที่ของมูลนิธิที่ทำเป็นโรงแรมเปิดให้คนภายนอกได้เข้าพัก เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ทักษะวิชาชีพและพร้อมทำงานจริง อีกทั้งยังได้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อได้ไปทำงานที่อื่น รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

นอกจากนี้ น้องๆ ทุกคนยังได้รับการสอนและการฝึกด้านความรู้ทั่วไปที่เป็นประโยชน์ เช่น ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเทคนิคการเขียนจดหมายสมัครฝึกงานกับสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นต้น เพื่อต่อยอดในวิชาชีพอื่นๆ ที่ตนสนใจ ในแต่ละปีจะมีเด็กที่เข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ ประมาณ 25-27 คน

FWD หนุนมูลนิธิพิมาลีปีที่ 4

นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าเราเดินหน้าสนับสนุนมูลนิธิพิมาลี อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยในปีนี้ เนื่องจากเป็นโอกาสพิเศษที่เราครบรอบ 10 ปี จึงได้เพิ่มการมอบทุนการศึกษา เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มด้อยโอกาส เพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนไทย เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตเต็มที่ Celebrate living ได้โดยไม่ต้องกังวล ที่สำคัญการศึกษา คือ โอกาสที่จะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาว และต่อยอดความรู้สู่อาชีพที่มั่นคงในอนาคตได้

เสียงจากเยาวชนพิมาลี

นายประสบโชค ยอดทอง เยาวชนจากจังหวัดหนองคาย แผนกครัวของศูนย์ฝึกวิชาชีพการโรงแรมและงานบริการพิมาลี กล่าวว่า การที่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนที่พิมาลีแห่งนี้ ทำให้ผมได้เข้าใจเกี่ยวกับงานครัวมากขึ้น เข้าใจการทำอาหารอย่างเป็นระบบ ด้วยทุนเดิมที่เป็นคนชอบทำอาหารมากอยู่แล้ว แต่จะเป็นลักษณะคิดเอาเอง แบบที่ว่าลองเอาอันนั้นอันนี้มาลองผสมกันไปมา ทำออกมากินได้บ้างไม่ได้บ้าง เมื่อได้มาเข้าเรียนแล้วก็ทำให้เข้าใจในส่วนผสมต่างๆ มากขึ้น และสามารถนำเอาไปทำอาหารได้อร่อยมากขึ้น เมื่อจบจากที่นี่ก็คิดว่าอยากจะไปทำงานด้านงานครัว เพื่อที่จะได้เตรียมเป็นเชฟในอนาคต และตั้งใจอยากจะมีร้านเล็กๆ ที่สามารถสร้างรายได้ และดูแลตัวเองได้ต่อไป

ด้านนางสาวภารดี อินทมาส จากจังหวัดขอนแก่น แผนกบริการ กล่าวว่า ที่ตัวเองเลือกเรียนด้านการบริการ เพราะอยากก้าวข้ามความขี้อายของตัวเอง ก่อนหน้านี้ไม่กล้าที่จะพูดกับคนแปลกหน้า ไม่กล้าที่จะทำอะไรด้วยตัวเอง ได้แต่คิดว่าจะทำยังไงถึงจะก้าวออกมาจากความกลัวได้ จนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนและอบรมที่พิมาลี ทำให้ตัวเองกล้ามากขึ้นเพราะมีคุณครู เพื่อนๆ ที่คอยช่วยให้กำลังใจและเป็นแรงผลักดันที่ดี ถึงแม้ว่ายังจะไม่กล้าเต็มที่ แต่ก็เริ่มมีกำลังใจ และดีใจที่ทุกคนให้โอกาสในการพูดคุยและแนะนำแนวทางต่างๆ ในการพัฒนาตนเอง

ขณะที่นายภาณุพงษ์ แพงยอด หนุ่มจากจังหวัดสกลนคร แผนกดูแลทำความสะอาด เล่าให้ฟังว่า เลือกเรียนแผนกดูแลทำความสะอาด เพราะว่าเป็นคนชอบดูแลห้อง ชอบสร้างบรรยากาศให้ดูน่าพัก เมื่อมีแขกมาเข้าพักได้เห็นห้องพักที่จัดไว้อย่างเรียบร้อยแค่นี้ก็รู้สึกดีมีความสุขที่ได้มีโอกาสดูแลลูกค้าที่เข้าพัก ส่วนตัวชอบการจัดดอกไม้โดยเอาดอกไม้ที่อยู่ในรอบๆ พื้นที่มาจัดตกแต่ง ทำให้รู้สึกสดชื่น ดูแล้วทำให้ห้องสวยงาม เวลาแขกที่มาเข้าพักชมว่า ดอกไม้ที่จัดสวย เราก็ดีใจ

ส่วนนางสาวภัณฑิรา พิมเสน จากจังหวัดนครพนม แผนกดูแลทำความสะอาด บอกว่า ตอนแรกที่รู้ว่าได้รับทุนมาเรียนที่นี่ ทั้งตื่นเต้น ทั้งดีใจ ไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าตัวเองจะได้มีโอกาสแบบนี้ แต่ก่อนเวลาพูดถึงอนาคตตัวเองก็มองภาพได้ไม่ชัด ว่าจะทำอะไร และเป็นอะไร แต่ตอนนี้เริ่มได้เรียนมาถึงตรงนี้ รู้สึกว่าเราทำได้หลายอยากจากการเรียนรู้จากคุณครูที่นี่ ทำให้เรามีความภูมิใจในตัวเองขึ้น ทำให้เรากล้าที่จะฝันถึงอนาคตของตัวเองในวันที่จบจากที่นี่ ที่จะสามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูตัวเองได้

อย่างไรก็ตาม น้องๆ เยาวชนในศูนย์ฝึกฯ ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การที่ได้รับทุนจาก FWD ประกันชีวิต และก้าวเข้ามาเป็นนักเรียนในที่แห่งนี้ เท่ากับเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับตัวเอง และปูทางสู่การประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่ตนเคยได้รับมา เพราะไม่เคยคิดว่าจะได้มีโอกาสที่ดีแบบนี้เข้ามาในชีวิต 

ดังนั้นพวกเราทุกคนก็จะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด เพราะพี่ๆ และคุณครูทุกคนเอาใจใส่ดูแลเราเป็นอย่างดี ดูแลนักเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง คุณครูที่นี่ก็ยังมีแผนไปเยี่ยมนักเรียนที่จบออกไปแล้วตามจังหวัดต่างๆ อีกด้วยทำให้รู้สึกดีใจ และปลื้มใจที่มีผู้ใหญ่ใจดีคอยดูแลพวกเรา

เราทุกคนในสังคมคงอยากจะเห็นเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการบ่มเพาะมาเป็นอย่างดีสามารถเติบโตเป็นต้นกล้าที่แข็งแรง ผลิดอกออกผลจนกลายเป็นผลผลิตชั้นเยี่ยมได้ เช่นเดียวกับเยาวชนในสังคมไทยที่ควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน ก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพ ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสในการก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จในสายอาชีพตามที่ตั้งใจ อีกทั้งยังสามารถเป็นกำลังสำคัญให้แก่ประเทศชาติต่อไปในอนาคต