คิดแบบ “ไดเมนชั่น ดาต้า” บริหาร “คน” ในส่วนผสมที่ลงตัว

ท่ามกลางการแข่งขัน และการขยายตัวของธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจ ให้ตอบสนองความเร็วของเทคโนโลยีอย่างเท่าทัน

บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทั่วโลกก็เป็นหนึ่งในองค์กรเหล่านั้นที่จะต้องปรับตัวตามเช่นกัน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดำเนินธุรกิจการบริหารคนและการปรับยุทธศาสตร์การให้บริการลูกค้าในทุกมิติ

“สุทัศน์ คงดำรงเกียรติ” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวในเบื้องต้นว่าแม้ธุรกิจจะมีการแข่งขันในหลาย ๆ เรื่อง

แต่กระนั้น เราก็พยายามยืนหยัด และสร้างผลประกอบการอย่างยอดเยี่ยมตลอดมา จนสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพสู่ตลาดโลก จนล่าสุดเราได้รับรางวัล 2018 Thailand Enterprise Systems Integrator of the Year (รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการในทุกมิติขององค์กร)

“ตั้งแต่การให้บริการลูกค้า การบริหารจัดการภายในองค์กร และการให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง จากเวที Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards โดยบริษัท ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน องค์กรให้คำปรึกษา และวิจัยระดับโลก ที่สำรวจเพื่อมอบรางวัลให้แก่องค์กรในประเทศไทยที่มีความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ”

สิ่งเหล่านี้อาจเป็นคำตอบในคำถามเบื้องต้นที่ทำให้บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด จำเป็นต้องปรับตัว 360 องศา เพราะธุรกิจมีความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว สำนักงานใหญ่ของไดเมนชั่น ดาต้าตั้งอยู่ที่นครโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ ทั้งยังมีสำนักงานกระจายอยู่ 46 ประเทศทั่วโลก

“สำหรับไดเมนชั่น ดาต้า ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2526 เพื่อเป็นผู้ให้บริการด้าน ICT และโซลูชั่นที่มีความเชี่ยวชาญ โดยมุ่งมั่นผลักดันให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในธุรกิจท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันในปัจจุบัน เช่น การวางระบบการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์, งานออกแบบและสร้างข่ายสาย fibre optic, LAN, ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ย้าย ระบบห้อง data center”

“ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์, งานออกแบบติดตั้งระบบโทรศัพท์ไอพี, งานระบบสื่อสารทางไกลแบบเสมือนจริง, งานบริการทางด้าน outsource งานระบบ cloud computing รวมทั้งระบบบริการแบบบูรณาการและการฝึกอบรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ IT ของหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชนในประเทศไทย และทั่วโลกด้วยบริการที่หลากหลายของไดเมนชั่น ดาต้า จึงตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลง และกระแสการพัฒนาของเศรษฐกิจ ที่จำเป็นต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัยเข้ามารองรับกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ จึงทำให้บริษัทได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านไอทีที่ครบวงจรในระดับแถวหน้าของโลก

ที่สำคัญอีกอย่าง อาจเพราะความท้าทายในธุรกิจ ICT บริษัทจึงต้องขับเคลื่อนองค์กรด้วยการปรับกลยุทธ์ให้ทันสมัยตลอดเวลา แต่สิ่งสำคัญที่บริษัทไม่เคยละเลยคือเรื่องของคน เพราะการดูแลพนักงานให้ทำงานอย่างมีความสุข เป็นปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น เรื่องคนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารกำหนดวิสัยทัศน์ และดูแลอย่างมีทักษะ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลของบริษัท ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวนในทุกปีที่ผ่านมา

“สุทัศน์” กล่าวถึงรางวัลที่ได้รับว่า การได้รางวัลเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นเครื่องมือที่ชี้วัดกระบวนการทำงานของบริษัทในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องของบุคลากรว่าเรามีทิศทางบริหารคน ให้สามารถส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ นอกจากนั้น รางวัลยังเป็นข้อพิสูจน์ความสามารถในการทำงานของเราที่จะเปลี่ยนรูปแบบสินค้า และบริการให้เท่าทันกับความต้องการของสังคมในการทำงานยุคดิจิทัล ที่มีการเคลื่อนไหว และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ

“ตอนนี้เรามีพนักงานราว 500 คนที่มีความแตกต่างกันเรื่อง generation แต่นั่นไม่เป็นปัญหาในการทำงานร่วมกัน เพราะเราสร้างให้คนรุ่นเก่าปรับบทบาทการทำงานกับคุนรุ่นใหม่แบบโค้ชชิ่ง และคนรุ่นเก่ามีการเรียนรู้เทรนด์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ จึงสามารถทำงานกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามา หรือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเพื่อนร่วมงานได้”

“2-3 ปีที่ผ่านมาเรามีการรับเด็กจบใหม่มากขึ้น เพราะต้องสร้างซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ มาตอบโจทย์ธุรกิจตลอดเวลา ซึ่งเด็กรุ่นใหม่จะเก่งเรื่องการเขียนซอฟต์แวร์ ส่วนคนรุ่นเก่าจะถนัดด้านฮาร์ดแวร์จึงเป็นส่วนผสมที่ลงตัว สำหรับการคัดเลือกเด็กรุ่นใหม่ เราทำผ่านโครงการ Dimension Data Digital Challenge ซึ่งเป็นการเข้าไปที่มหาวิทยาลัย ด้วยการจัดประกวดความสามารถของเด็ก ๆ ด้าน ICT ซึ่งนอกจากเงินรางวัล เรายังพิจารณาเด็กที่มีความสามารถเพื่อทาบทามมาเป็นพนักงานของไดเมนชั่น ดาต้าด้วย”

“เป้าหมายที่บริษัทพยายามทำในเรื่องของคนคือ mix generation and gender โดยเพิ่มการสร้างความสมดุลเรื่องเพศในที่ทำงาน เพราะในธุรกิจไอทีส่วนใหญ่จะมีคนทำงานเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง แต่เราเชื่อว่าผู้หญิงสามารถทำงานด้านไอทีได้ดี และมีผลวิจัยกล่าวว่า การมีผู้หญิงในที่ทำงานจะช่วยสร้างประโยชน์ในเรื่องการตัดสินใจที่ดี นั่นเป็นหนึ่งเหตุผลที่เราสร้างห้อง kid zone เพื่อรองรับพนักงานหญิงที่เป็นคุณแม่ให้สามารถพาลูกมาที่ทำงานได้”

“สุทัศน์” กล่าวด้วยว่า คนคือหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น การตอบโจทย์ความคาดหวังของพนักงาน เพื่อสร้างองค์ความรู้ และทักษะล้วนเป็นปัจจัยสำคัญ แต่ความท้าทายขององค์กรในปัจจุบันคือคนเดี๋ยวนี้ใช้เวลาในที่ทำงานสั้นกว่าเดิม ที่สำคัญ พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กรน้อยลง

“เราจึงพยายามดึงดูดคนเก่งไว้ในองค์กรด้วยการให้ข้อเสนอการจ้างงานที่ดีกับพนักงาน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน ทั้งสองส่วนนี้ส่งผลให้เราเป็นอันดับต้น ๆ ของบริษัทด้านเทคโนโลยีที่คนอยากทำงานด้วย เพราะจากการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานถึงเหตุผลที่อยากทำงานกับไดเมนชั่น ดาต้า ส่วนใหญ่คำตอบออกมาดังนี้คือ

งานมีความท้าทายตลอดเวลา, มีความยืดหยุ่นในการทำงาน เพราะมีโน้ตบุ๊กให้เอาไปใช้ทำงานนอกสถานที่ได้, มี pocket WiFi ให้นั่งทำงานจากที่ใดก็ได้, มี buddy คอยสอนงาน, ทำงานเป็น teamwork ไม่ทอดทิ้งกัน, มีความเป็นกันเองระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน เป็นต้น”

“ส่วนการลงทุนเรื่องคนให้ผลดีในระยะยาว เราเต็มที่กับการเรียนรู้ของพนักงาน เรามีการฝึกอบรมทั้งทางเทคนิค และ soft skills มีการฝึกอบรมทาง e-Learning จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มีการส่งพนักงานไปอบรมที่ต่างประเทศ นอกจากนั้น เรายังลงทุนกับสิทธิประโยชน์ของพนักงานเป็นจำนวนมาก เช่น บริการนวดเพื่อสุขภาพทุกเดือน และมีชมรมกีฬาหลายประเภท”


กลยุทธ์การบริหารคนของไดเมนชั่น ดาต้าตรงนี้ สะท้อนให้เห็นว่าองค์กรให้ความสำคัญในการสร้างความหลากหลายในองค์กร และลงทุนกับการให้ผลประโยชน์ที่ดีต่อพนักงาน เพราะสุดท้ายการลงทุนเหล่านั้นจะนำมาสู่ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ จนสร้างผลกำไรทางธุรกิจให้กับบริษัทในระยะยาว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ