Trend Watching ช่วยองค์กรมองนวัตกรรมรอบโลก

ความเปลี่ยนแปลงบนโลกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ยังส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจ จึงทำให้ทุกองค์กร ต้องรับรู้แนวโน้มของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมกับใช้ข้อมูลวิเคราะห์ เพื่อหาทางรับมือและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้า ความสำคัญของ trend ได้จุดประกายให้ “เรเนียร์ เอเวอร์ส” ก่อตั้งบริษัท Trend Watching ในประเทศเนเธอร์แลนด์ขึ้น เพื่อสร้างฐานข้อมูลรวบรวมนวัตกรรมที่เกิดขึ้นรอบโลกมาสร้างโอกาสให้องค์กรต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งคนทำงานอิสระได้ใช้

“เรเนียร์” กล่าวว่า Trend Watching ก่อตั้งเมื่อ 15 ปีที่แล้ว มีทีมงาน 30 คนรอบโลก โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทคือการช่วยมองหาโอกาสใหม่ ๆ ให้ผู้นำในองค์กรต่าง ๆ ลูกค้าและพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจจากการได้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบนโลก โดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่า “นวัตกรรม” คำว่า นวัตกรรม ในที่นี้ หมายถึง สินค้า บริการ แบรนด์ใหม่ หรือแม้กระทั่งมุมมองใหม่ เราเชื่อว่าเทรนด์ช่วยในการขับเคลื่อนนวัตกรรม โดยสามารถแบ่งได้เป็น 4 ข้อ คือ

1) ช่วยให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าในการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า 2) สามารถสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ บริการ และแคมเปญที่น่าดึงดูด 3) สร้างวัฒนธรรมการคิดค้นนวัตกรรมภายในทีมและองค์กร 4) สร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับตัวเราเอง สังคม และโลกใบนี้”

วิธีการทำงานของเรา คือ รวบรวมข้อมูลจากทีมงานอยู่ในทุกทวีปบนโลก โดยทีมงานสำรวจนวัตกรรมต่าง ๆ
จากการสังเกต หรือจากข่าวสารที่ครอบคลุมในทุกประเภทอุตสาหกรรม และรวบรวมเพื่อมาใส่ในฐานข้อมูลกลาง ซึ่งนอกจากทีมงานในปัจจุบันเรายังมีคนทั่วไปกว่า 3 พันคน จาก 35 ประเทศทั่วโลก สมัครใจให้ข้อมูลข่าวสารด้านนวัตกรรมใหม่ที่พวกเขาพบเห็น โดยข้อมูลของเรามีทั้งแบบ big trend ที่เป็นเทรนด์ที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงบ่อยนัก แต่มักจะส่งผลต่อการฟอร์มรูปแบบการอุปโภคบริโภคสิ่งต่าง ๆ และแบบ small trend ที่เป็นความเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ที่จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงใหญ่

จากฐานข้อมูลของ Trend Watching อนุญาตให้คนที่เป็นลูกค้าของเราหรือผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าไปดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสายธุรกิจของตัวเองมาใช้ หรือแม้กระทั่งข้อมูลที่ข้ามสายธุรกิจ โดยเฉพาะเมื่อเราอยู่ในยุคเศรษฐกิจแบบ expectation transfer คือ การที่ธุรกิจหนึ่งไม่ได้แข่งกับบริษัทที่ทำธุรกิจแบบเดียวกันแล้ว ยิ่งกว่านั้นคือเมื่อองค์กรต่าง ๆ สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลเชิงลึกของเรา พวกเขาก็สามารถหาคำตอบไปสร้างนวัตกรรมได้ เพราะความคาดหวังที่แตกต่างไปจากเดิมของลูกค้าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีคู่แข่งที่คอยพยายามจะตอบความคาดหวังเหล่านั้นให้ได้ ดังนั้น ทุกบริษัทต้องปรับตัวหานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ลูกค้า ไปพร้อมกับการหนีคู่แข่ง

“เรเนียร์” กล่าวด้วยว่า ถึงแม้ Trend Watching จะก่อตั้งในเนเธอร์แลนด์ แต่ความสำเร็จและความนิยมได้กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว โดยส่วนหนึ่งมาจากพาร์ตเนอร์ที่ช่วยส่งต่อข้อมูลเทรนด์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อไปถึงองค์กรในต่างประเทศ

ในขณะเดียวกันสำหรับประเทศไทย Trend Watching ร่วมกับบริษัท ซิมเปิ้ลเวิร์ค จำกัด (SimpleWork) ถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากการมองเทรนด์ รวมไปถึงการจัดสัมมนาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเมื่อไม่นานผ่ามาเราได้ร่วมกันจัดสัมนาระดับโลก “Consumer Trends 2020” ในประเทศไทย ซึ่งมีผู้มาร่วมงานเกือบพันคน และสำหรับเหตุผลที่เลือกร่วมมือกับซิมเปิ้ลเวิร์คนั้น เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ และนวัตกรรมที่ทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่คิดขององค์กร อีกทั้งยังสามารถนำเข้าโปรแกรมที่จะช่วยส่งเสริมการสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคต และสามารถรับมือกับความคาดหวังของลูกค้าที่มากขึ้นทุกวันได้

“หากพูดถึงคู่แข่ง เรามองว่าหลายบริษัททำเรื่องเทรนด์ แต่มักทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ซึ่งต่างจาก Trend Watching ที่เรารวบรวมนวัตกรรมจากแต่ละอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลาย เพื่อให้เห็นภาพโลกของธุรกิจที่ชัดเจนขึ้น พร้อมกันนี้ นวัตกรรมที่เรารวบรวมไว้สามารถประยุกต์ใช้ได้รอบโลก แต่อาจต่างกาลเวลา เช่น ในอดีตสตาร์บัคส์มองเห็นถึงเทรนด์การดื่มกาแฟที่มากขึ้นในเอเชีย จึงได้เริ่มเปิดที่ประเทศจีน แต่หลายคนมองสตาร์บัคส์มีราคาสูง อาจไม่ประสบความสำเร็จ แต่ภาพจริงที่เกิดขึ้น คือ สตาร์บัคส์ในเซี่ยงไฮ้ได้รับความนิยมสูงมากในปัจจุบัน”

“เรเนียร์” ได้กล่าวถึงมุมมองของเขาที่มีต่ออนาคตว่า นวัตกรรมที่จะมาแรงในปีหน้าและอนาคตต่อไป คือ brand avatar หรือ “คนปลอมบนโลกออนไลน์” ที่จะทำหน้าที่สื่อสารกับผู้บริโภค เช่น เป็นผู้อ่านข่าว เล่นโฆษณา ซึ่งเหมือนคนจริงจนแยกออกได้ยาก และสิ่งที่น่าห่วงคือ คนรุ่นก่อนในวงการธุรกิจที่มีอำนาจในการตัดสินใจ แต่ไม่คิดตามโลกเทคโนโลยี เพราะเคยชินกับการมีเครือข่ายคอยป้อนข้อมูลให้ ซึ่งหากยังคงเป็นเช่นนี้การสร้างนวัตกรรมในองค์กรก็จะไม่ยั่งยืน ดังนั้น ทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุนใหม่ต่างฝ่ายต่างต้องเรียนรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกอย่างต่อเนื่อง

นับว่า Trend Watching ตอบโจทย์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนคาดไม่ถึง โดยเฉพาะเมื่อในยุคเศรษฐกิจแบบ expectation transfer นั่นคือ ธุรกิจไม่ได้เกิดการแข่งขันแค่เพียงในแวดวงอุตสาหกรรมเดียวกันเท่านั้น แต่คู่แข่งอาจจะข้ามสายธุรกิจเข้ามาในตลาดได้ ซึ่งในปัจจุบันภาพนี้ก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนแล้วจากทั่วโลก