รมว. แรงงานถกทูตเมียนมาต่ออายุต่างด้าวทำงานในไทย

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ทูตเมียนมาถกประเด็นแรงงานร่วมรมว.สุชาติ เตรียมพร้อมต่างด้าวต่อเวลาทำงานในไทย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายมโย มยิน ตาน (H.E. U Myo Myint Than) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย และคณะ ขอเข้าพบเพื่อหารือ และพิจารณาประเด็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ขอให้ทางสถานทูตฯ เตรียมแผนการเพื่อรองรับการจัดทำเอกสารประจำตัวของแรงงานเมียนมา ทั้งในส่วนของหนังสือเดินทาง (Passport) ให้กับแรงงานเมียนมากลุ่ม MOU ที่ครบวาระ 4 ปี ที่จะต้องเปลี่ยนเล่มใหม่ ออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identily : CI) ให้กับกลุ่มแรงงานเมียนมาที่ถือบัตรชมพู

พิจารณาแนวทางการดำเนินการให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตาม MOU ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง ธันวาคม 2564) ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวทำงานได้ต่อไป

และพิจารณาการแก้ไขข้อตกลงการจ้างงาน (Agreement) โดยขอเสนอให้มีการบรรจุบทเฉพาะกาล เข้าไปในส่วนหนึ่งของ Agreement ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ หรือสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ