เด็กพิการเรียนไหนดี โอกาสใหม่ทางการศึกษาไทย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับ บริษัท กล่องดินสอ จำกัด จัดงาน “เด็กพิการเรียนไหนดี’64 ตอน ปั้นฝันเป็นตัว” ภายในงานนอกจากมีกิจกรรมให้นักเรียนคนพิการเรียนรู้ระบบการสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อ ยังมีการให้ความรู้เรื่องสิทธิทางการเรียนของคนพิการ การรับเข้าและดูแลนักศึกษาพิการจากศูนย์บริการนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษากว่า 18 สถาบัน

ทั้งยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปปั้นฝันเป็นตัว การทำแฟ้มสะสมผลงาน และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ รวมถึงเพิ่มพลังใจจากการรับฟังรุ่นพี่นักศึกษาคนพิการ ที่มาบอกเล่าประสบการณ์การเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนคนพิการรับข้อมูลด้านการศึกษาที่รอบด้านเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจวางแผนการศึกษาต่อที่ชัดเจนมากขึ้น

“ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง” เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประธานในพิธีกล่าวว่า งานเด็กพิการเรียนไหนดีนับเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา เพราะเป็นงานแรก ๆ ของประเทศไทยที่เปิดกว้างและเห็นความ สำคัญของการสร้างสังคมที่ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม

“กระทรวงการอุดมศึกษาฯ มีทุนการศึกษาสนับสนุนคนพิการในการศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาตรี และพยายามขับเคลื่อนให้สิทธิเข้าถึงการเรียนฟรีของคนพิการให้เพิ่มมากขึ้น ด้วยการปรับสภาพแวดล้อมให้นักศึกษาพิการเข้าเรียนได้ และจะขยายความร่วมมือทำข้อตกลงให้มีมหาวิทยาลัยภาคเอกชนได้รับทุนสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาพิการได้มากขึ้น”“ภรณี ภู่ประเสริฐ” ผู้อำนวยการ สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวเสริมว่าการจัดงานเด็กพิการเรียนไหนดีจะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนการสร้างสังคมที่เท่าเทียมให้กับเด็กทุกคน

“โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาไปสู่อาชีพต่าง ๆในอนาคต ดิฉันหวังว่างานครั้งนี้จะทำให้น้อง ๆ รู้ความฝันของตัวเอง และนำความฝันมาปูเส้นทางการศึกษาในแบบที่เราต้องการ เพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันและทำความฝันให้เป็นจริงได้”

“เมธี ธิติปฏิพัทธ์” ผู้พิการทางการเห็น (สายตาเลือนราง) นิสิตชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ บอกว่าตอนเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จ.ชลบุรี กำลังหาข้อมูลที่จะศึกษาต่อด้านภาษาจีน เพราะด้วยตนอยู่เมืองพัทยาได้พบกับชาวจีนค่อนข้างมาก

“จึงมีความคิดว่าหากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะเป็นสิ่งดี และเมื่อได้พบกับบูทแนะแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มีหลักสูตรรองรับ และสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนสำหรับคนพิการทางการเห็น จึงสอบเข้าเรียนในที่สุด โดยได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นอย่างดี”

“ธนัญชกร สันติพรธดา” ผู้พิการทางการเห็น (ตาบอดสนิท) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา กล่าวว่าดิฉันใช้ความสามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง (admission) ซึ่งเป็นการสอบแข่งขันกับเด็กไม่พิการด้วยและในงานเด็กพิการเรียนไหนดีครั้งนี้เราเป็นหนึ่งในรุ่นพี่ที่เข้ามาขับเคลื่อนงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

“เพราะมุ่งหวังอยากให้รุ่นน้องคนพิการได้รับความรู้เรื่องการสอบเข้า และการเรียนต่อในระดับชั้นอุดมศึกษา เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนพิการ ดิฉันรู้สึกดีใจที่มีงานนี้เกิดขึ้นให้กับรุ่นน้องคนพิการ และมองว่างานที่ส่งเสริมด้านการศึกษาแก่คนพิการจริง ๆ มีน้อยมากแต่สำหรับงานนี้จะทำให้น้อง ๆ คนพิการได้รับความรู้จากงานนี้เพิ่มมากขึ้นจริง ๆ”

ทั้งนี้จากสถิติรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ประจำปี 2562ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าผู้พิการมีประมาณ 2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 3.01 ของคนไทยทั้งประเทศ โดยคนพิการได้รับการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา ร้อยละ 62.13 ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ7.98 ส่วนระดับปริญญาตรีมีเพียงร้อยละ 0.20


จากสถิติดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าคนพิการส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานครั้งนี้น่าจะเป็นการจุดประกายในการมอบโอกาสที่ดีแก่น้อง ๆผู้พิการทั่วประเทศ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ