KBTG ส่งระบบ COVID-19 Hospitel Management ช่วย รพ. คัดกรองผู้ป่วย

เรืองโรจน์ พูนผล
เรืองโรจน์ พูนผล

KBTG ผนึก โรงพยาบาลพระรามเก้า จัดทําระบบ “COVID-19 Hospitel Management Solution” ช่วยโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยโควิด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธาน กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เปิดเผยว่า KBTG ได้ริเริ่มทําระบบ COVID-19 Hospitel Management Solution ระบบบริหารจัดการผู้ป่วยโควิด-19 สําหรับสถานพยาบาลให้กับทางโรงพยาบาลพระรามเก้า ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่นําระบบนี้มาใช้ เพื่อรองรับกลุ่มผู้ป่วยโควิดที่ได้รับการตรวจแล้วพบติดเชื้อโควิด-19 (กลุ่มสีเขียว) แต่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย

​โดยผู้ป่วยหรือญาติสามารถลงทะเบียนผ่านแแอปพลิเคชั่นไลน์ (LINE) @praram9hospital เพื่อเข้ารับการรักษา ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล และประเมินความเสี่ยงจากโรงพยาบาล จากนั้นโรงพยาบาลจะติดต่อกลับภายใน 60 นาที เพื่อตรวจรับผู้ป่วยพร้อมจัดรถรับมารักษา ประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรองมาตรฐาน และดําเนินการรักษาที่ Hospitel หรือหอพักผู้ป่วยที่ทางโรงพยาบาลจัดสถานที่ไว้ ซึ่งผู้ป่วยต้องรายงานอาการและแจ้งเตือนกิจกรรมที่ผู้ป่วยจะต้องทําในทุกวัน เช่น วัดอุณหภูมิร่างกาย ความดัน และค่าออกซิเจน ผ่าน e-KYC และแชตบอต ซึ่งโรงพยาบาลพระรามเก้าเป็นแห่งแรกที่ร่วมพัฒนานวัตกรรม (Co-Innovation) นี้

นายเรืองโรจน์กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบ COVID-19 Hospitel Management นอกจากจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาแล้ว ยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล สามารถประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยตามเกณฑ์การคัดกรองมาตรฐานและดําเนินการรักษาที่ Hospitel หรือหอพักผู้ป่วยเฉพาะกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อในวงกว้าง และลดงานเอกสาร เนื่องจากข้อมูลทุกอย่างถูกกรอกส่งผ่านทางไลน์มายังฐานข้อมูลของโรงพยาบาล ซึ่ง KBTG มีความยินดีที่จะส่งต่อให้กับโรงพยาบาลทุกแห่งที่สนใจเพื่อนําไปใช้ร่วมกับ LINE OA ของตน

​นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นทุกวันนี้ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ในหลายด้าน ทําให้โรงพยาบาลต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่น ๆ ด้วยการคัดกรองผู้ป่วยตามความรุนแรง โดยหากผู้ป่วยมีอาการรุนแรง จําเป็นต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด หากอาการไม่รุนแรง สามารถให้การรักษาได้ใน Hospitel แต่การรักษาใน Hospitel ก็ยังต้องรักษามาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเช่นกัน

​นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ

​“โรงพยาบาลพระรามเก้า” ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ร่วมมือกับ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เปิดตัวระบบ COVID-19 Hospitel Management Solution แห่งแรกที่โรงพยาบาลพระรามเก้า เพื่อรองรับกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ที่ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ได้ลงทะเบียนเข้ารับการรักษา ช่วยอํานวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่จะประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยตามเกณฑ์การคัดกรองมาตรฐานและดําเนินการรักษาได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

โรงพยาบาลพระรามเก้า ได้เปิดบริการ Hospitel หรือหอพักผู้ป่วยเฉพาะกิจ สําหรับเป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง ซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง ผื่นขึ้น ถ่ายเหลว และยังไม่สามารถหาสถานที่รักษาพยาบาลได้

จึงได้มีการหารือร่วมกันกับทาง KBTG ซึ่งเป็น Tech Company ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ร่วมพัฒนาระบบบริการเพื่อช่วยอํานวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย ที่ต้องเข้ารับการรักษาที่ Hospitel เป็นที่มาของการเปิดตัวระบบ COVID-19 Hospitel Management Solution ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรเจ็กต์ Digital Hospital ที่นําเทคโนโลยีมาช่วยให้ง่ายและสะดวกมากขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันท่วงที ผ่านพ้นช่วงสถานการณ์ยากลําบากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปได้ด้วยดี


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ