แรงงานอิสระ ม.39 กลุ่ม 13 จังหวัด โอนเงินวันนี้ 5,000 บาท 1.1 ล้านคน

ประกันสังคม-เงินเยียวยา

แรงงานอิสระที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 และมีสถานะ active กลุ่ม 13 จังหวัด รับเงินเยียวยาวันนี้ 5,000 บาท จำนวน 1.1 ล้านคน

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากประกาศ “เคอร์ฟิว” และ “ล็อกดาวน์” ว่าในวันนี้ (23 สิงหาคม 2564) ทำการโอนเงินเยียวยาผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน แก่ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในกลุ่ม 10 จังหวัด (ได้แก่ กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา และกลุ่ม 3 จังหวัด (ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา) คนละ 5,000 บาท จำนวน 1,123,746 คน คิดเป็นเงินกว่า 5.6 พันล้านบาท

นายสุชาติกล่าวด้วยว่า ได้เร่งให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน และขยายระบบการโอนเงินจากวันละ 1 ล้านคน เป็นสูงสุดวันละ 1.5 ล้านคน เพื่อช่วยพี่น้องแรงงานให้ได้รับเงินไปบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน

“พบว่ามีการโอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากผู้ประกันตนผู้ประกันตนมาตรา 39 บางส่วนยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน (ข้อมูล ณ วันนี้ จำนวน 99,940 คน) หรือบางคนกลับทำการผูกพร้อมเพย์เบอร์โทรศัพท์จึงทำให้โอนไม่ผ่าน เพราะเรายึดเลขบัตรประชาชนในการโอน”

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

“ดังนั้น ขอฝากไปยังผู้ประกันตนทุกมาตราทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้รับสิทธิในพื้นที่ทั้ง 29 รวมถึงผู้ที่ตกหล่นจากรอบการโอนที่ผ่านมา ให้ท่านเร่งตรวจสอบข้อมูลตนเอง และดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยและเราจะทำการโอนผู้ที่ตกหล่นให้จนครบ” นายสุชาติกล่าว


ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนทุกมาตราทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th/eform_news หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อกำหนดผู้ประกันตน ม.39

ประกันสังคมมาตรา 39 สำหรับผู้ที่เคยทำงานอยู่ในบริษัทเอกชน และมีประกันสังคมมาตรา 33 มาก่อน แล้วลาออกจากงาน หรือออกจากมาตรา 33 จากนั้นสมัครใจส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมต่อ เพื่อรับสิทธิทดแทนและคุ้มครอง 6 กรณี คือ กรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหตุ กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ โดยผู้ประกันตนส่งเงินสมทบเข้ากองทุน 432 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ มีข้อกำหนดว่าต้องเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน, ออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน และไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม

การที่ผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จะต้องมีสถานะ active ส่วนการหลุดออกจากมาตรา 39 เกิดเมื่อท่านขาดการส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือในระยะเวลา 12 เดือนส่งเงินสมทบแบบฟันหลอ คือไม่จ่ายเงินสมทบ 9 เดือนติดต่อกัน และเมื่อหลุดออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 แล้วจะสมัครมาตรานี้อีกไม่ได้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ