“โค้ก” จับมือสภากาชาด ช่วยน้ำท่วมเยียวยาคนไทย

ทุก ๆ ปีประเทศไทยต้องพบภาวะอุทกภัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความเป็นอยู่ของประชาชน อีกทั้งยังส่งผลต่อสภาพจิตใจอีกด้วย มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย มูลนิธิที่ทำงานด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในสังคม ของกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย อันประกอบไปด้วยบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด

จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการมอบความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างครบวงจร ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ โดยร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย ภายใต้โครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา

โดยมูลนิธิให้การสนับสนุนการจัดส่งน้ำดื่ม “น้ำทิพย์” ไปยังพื้นที่ภัยพิบัติทั่วประเทศ งบประมาณ 2 ล้านบาทต่อปี ด้วยการจัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลให้แก่อาสาสมัคร ตลอดจนพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อขอรับการสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด “น้ำทิพย์” รวมถึงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ตามความจำเป็น อาทิ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และเรือ

ทั้งนี้ ในช่วงปี 2559 เกิดอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ทางมูลนิธิโคคา-โคลา จึงให้การสนับสนุนการบรรเทาทุกข์เพิ่มเติมอีก 2 ล้านบาท โดยตลอดปี 2560 ผ่านมา มูลนิธิมอบน้ำดื่มน้ำทิพย์ไปแล้วเป็นจำนวน 8 แสนขวด และเงินบริจาครวมกว่า 4 ล้านบาทให้แก่ผู้ประสบภัยรวม 131,782 ครัวเรือนทั่วประเทศ

“พรวุฒิ สารสิน” ประธานกรรมการ มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย กล่าวว่า หนึ่งในพันธกิจด้านความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา คือการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรไม่แสวงผลกำไร ผู้คนในชุมชน และอาสาสมัคร

“การบรรเทาความเดือดร้อนแก่สาธารณชนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราร่วมมือกับสภากาชาดไทย โดยช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ประสบภัยมาอย่างยาวนานเกือบ 10 ปี ด้วยการสนับสนุนน้ำดื่มน้ำทิพย์ พร้อมขนส่งไปยังหน่วยบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทยในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อจัดส่งถึงมือผู้ประสบภัย รวมถึงเงินสนับสนุนเพื่อช่วยฟื้นฟูพื้นที่ภัยพิบัติด้วย”


“นอกจากนี้ เรายังมองว่าการเตรียมการเพื่อรับมืออุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงพัฒนาระบบออนไลน์ขอรับการสนับสนุนน้ำดื่มน้ำทิพย์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถยื่นขอรับการสนับสนุนน้ำดื่มอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

“พล.ท.นพ.อำนาจ บาลี” ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า แม้เราไม่สามารถควบคุมผลกระทบจากอุทกภัย หรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ ที่มีต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความเป็นอยู่ของประชาชนได้ แต่ด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิโคคา-โคลา ที่มีมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี ทำให้สามารถมอบความช่วยเหลือผู้ประสบภัย บรรเทาความรุนแรงของผลกระทบ ทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพลังความร่วมมือของคนไทยด้วยกัน ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน

โครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” ที่ดำเนินมายาวนานเกือบ 10 ปี ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของการทำงานพัฒนาชุมชนภายใต้สามเหลี่ยมความร่วมมือสู่ความยั่งยืน ที่สามารถลดความรุนแรงของผลกระทบจากภัยพิบัติ อีกทั้งยังสร้างคุณค่าร่วมให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย และโคคา-โคลาได้สร้างประโยชน์จากผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม “น้ำทิพย์” และเครือข่ายขนส่งที่มีอยู่ทั่วประเทศในการพัฒนาชุมชนอีกด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ