รถไฟลอยน้ำ ขบวนสุดท้ายของปี ทิ้งทวน 19 โบกี้ ข้ามเขื่อนป่าสัก

ขบวนรถไฟลอยฟ้าบนเขื่อนป่าสักขบวนสุดท้าย บรรยากาศ การท่องเที่ยว ขบวนรถไฟลอยน้ำ ขบวนสุดท้ายของปี บนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลากยาว 19 โบกี้ จากเดิม 16 โบกี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เงินสะพัดตลอดฤดูกาล ด้านการท่องเที่ยว กว่า 18 ล้านบาท

วันที่ 29 มกราคม 2566 การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , จังหวัดลพบุรี และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ร่วมจัดขบวนรถไฟลอยน้ำ กลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นเที่ยวพิเศษ โดยเป็นขบวนสุดท้ายของปีนี้ 

ขบวนรถไฟลอยฟ้าเริ่มเปิดบริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 ถึงเดือนมกราคม 2566  จัดทุกวันเสาร์ และ อาทิตย์ รวมทั้งสิ้น 24 วัน รวมผู้โดยสารกว่า 20,000 คน ทำให้มีเงินสะพัดด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การซื้อสิ้นค้า อาหาร เครื่องดื่ม และของฝากในแหล่งท่องเที่ยวกว่า 18 ล้านบาท

รถไฟเดินทางจากต้นทาง สถานีหัวลำโพง กรุงเทพฯ ส่วนจุดหมายปลายทางเป็นสถานีปลายทาง แหล่งท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

Advertisment

 

ขบวนสุดท้ายของปีนี้ ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงมีการเพิ่มจำนวนเป็น 19 โบกี้ จากเดิม 16 โบกี้ เนื่องจากเป็นขบวนสุดท้ายของปี โดยการรถไฟฯ ยืนยันว่า ในปีนี้ จะไม่มีการขยายเวลา  แต่ในส่วนกิจกรรมการท่องเที่ยวตามรอยพระบาท เที่ยวเขื่อนของพ่อยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักท่องเที่ยวยังคงเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ไปท่องเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้ตามปกติ ทุกวัน

สำหรับรถไฟลอยน้ำขบวนพิเศษจะกลับมาเปิดบริการอีกครั้งในช่วงที่น้ำเต็มเขื่อน ประมาณ ระหว่างพฤศจิกายน ต่อเนื่องไปถึง มกราคม ของทุกปี โดยแนะนำให้ผู้สนใจติดตามข่าวสาร จากการรถไฟแห่ประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว.

Advertisment