แสดงโขนประกอบแสงสี วัดไชยวัฒนาราม ยิ่งใหญ่ตระการตา 2 มรดกโลก

แสดงโขนประกอบแสงสี วัดไชยวัฒนาราม

ยิ่งใหญ่ตระการตา ผสาน 2 มรดกโลก การแสดง “โขน” ประกอบแสงสี เรื่องรามเกียรติ์ ชุด สัจจะพาลี ณ “วัดไชยวัฒนาราม” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่เข้าชม

วันที่ 10 มีนาคม 2567 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงโขนประกอบแสงสี เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “สัจจะพาลี” ณ วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา

โดยมีนักท่องเที่ยวและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมชมการแสดงเป็นจำนวนมาก แน่นขนัดวัดไชยวัฒนาราม เมื่อเวลา 19.00 น. ของวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา

การแสดงโขนประกอบแสงสี เรื่องรามเกียรติ์ ชุด สัจจะพาลี ในครั้งนี้ ประกอบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการออกแบบเวทีการแสดงสุดตระการตา ให้กลมกลืนกับโบราณสถานในทุกมิติ เพื่อสร้างมโนภาพต่อผู้ชมให้เกิดความงดงามและน่าตื่นตาตื่นใจ

เป็นการนำมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก ได้แก่ “วัดไชยวัฒนาราม” โบราณสถานที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ทั้งทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย มาบูรณาการร่วมกับศิลปะการแสดง “โขน” ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเช่นกัน

แสดงโขนประกอบแสงสี วัดไชยวัฒนาราม

เรื่องย่อ “สัจจะพาลี”

สำหรับการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด สัจจะพาลี มีเนื้อเรื่องย่อกล่าวถึง การที่พระอิศวรได้มอบบำเหน็จความชอบแก่พญากากาศที่ชะลอเขาพระสุเมรุที่เอนทรุดให้ตั้งตรงได้

โดยประทานนามให้ว่า “พญาพาลีธิราช” และประทานตรีเพชรสุรกานต์ให้เป็นอาวุธประจำกาย พร้อมกับประทานพร ว่า เมื่อทำการต่อสู้ ให้กำลังศัตรูแบ่งมาสมทบเป็นของพาลีครึ่งหนึ่ง

จากนั้น จึงออกพระโอษฐ์ฝากผอบที่บรรจุนางเทพดาราไปประทานแก่ “สุครีพ” ผู้เป็นน้องชาย แต่พระนารายณ์ทูลทัดทานว่าไม่ควรฝากไปเกรงจะไม่ถึงสุครีพ พาลีจึงถวายสัตย์ว่าหากตนทรยศน้องชายขอให้ตายด้วยศรพระนารายณ์

เมื่อกลับถึงเมืองขีดขิน พาลีก็ผิดสัตย์สาบานจนถูกพระนารายณ์อวตารตามมาสังหารชีวิต พร้อมทั้งได้ไพร่พลวานรมาเป็นข้าทหารตามสัตย์สัญญาที่สุครีพให้ไว้

พระรามจึงยกกองทัพข้ามสมุทรไปทำสงครามสังหาร ทศกัณฐ์ ที่ลอบลัก นางสีดา มเหสีมาไว้ที่กรุงลงกา เมื่อเสร็จศึกพระพรตพระสัตรุดและสามพระมารดาเสด็จมาอัญเชิญพระราม นางสีดา และพระลักษมณ์กลับคืนสู่กรุงศรีอยุธยา

พระรามเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงศรีอยุธยายังความปลาบปลื้มโสมนัสแก่เหล่าบรรดาเทพบุตรนางฟ้า มาร่วมรำถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญ

แสดงโขนประกอบแสงสี วัดไชยวัฒนาราม

นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ กล่าวว่า การจัดการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด สัจจะพาลี โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา นับเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะการแสดงแบบโบราณของไทยให้สืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืน

การนำมรดกโลกทั้ง 2 รายการ ได้แก่ วัดไชยวัฒนาราม โบราณสถานสำคัญในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และการแสดงโขน มารวมอยู่ในที่เดียวกัน โดยใช้เทคนิคแสง สี เสียงสมัยใหม่ ประยุกต์เข้ากับการแสดงโขนแบบโบราณ

ทำให้เกิดความตระการตาและประทับใจแก่ผู้ชม สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตามนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล

สำหรับการแสดงโขนประกอบแสงสี เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “สัจจะพาลี” ณ วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป