เชือดพ่อค้ารับซื้อหมู 5 ราย โกงเครื่องชั่ง มูลค่าความเสียหาย 40,000 บาท

หมู

กรมการค้าภายในเชือดพ่อค้ารับซื้อหมู 5 ราย ใช้กลโกงเครื่องชั่ง คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมเป็นเงิน 40,000 บาท

​​วันที่ 2 กันยายน 2565 นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน 1569 ว่ามีพ่อค้าออกตระเวนรับซื้อหมูจากเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูและมีพฤติกรรมใช้กลวิธีต่าง ๆ โกงน้ำหนักเครื่องชั่งในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดนครพนม และมีผู้เสียหายเป็นจำนวนมาก

กรมการค้าภายในจึงร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กรมปศุสัตว์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูอำเภอเมืองและอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ดำเนินการวางแผนจับกุมผู้กระทำผิด

โดยตรวจพบการกระทำผิดจริง สามารถจับผู้กระทำผิดรวม 5 ราย โดยมีพฤติกรรมใช้กลวิธีเปลี่ยนตุ้มถ่วงสำหรับใช้อ่านน้ำหนัก ทำให้น้ำหนักการซื้อผิดไปจากความเป็นจริงครั้งละ 50 กิโลกรัมต่อการชั่งหมูหนึ่งกรง และใช้เครื่องชั่งที่มีความคลาดเคลื่อนเกินกฎหมายกำหนด ส่งผลให้น้ำหนักหมูของเกษตรกรขาดหายไป ทำให้เกษตรกรได้รับความเสียหายคิดเป็นน้ำหนักหมู 400 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมเป็นเงิน 40,000 บาท

จึงได้ร่วมกันจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำผิด ในข้อหากระทำการใด ๆ ที่ทำให้เครื่องชั่งแสดงค่าน้ำหนักเอาเปรียบประชาชนและใช้เครื่องชั่งที่ผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบทางการค้า เป็นความผิดตามมาตรา 75 และมาตรา 79 แห่ง พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 มีอัตราโทษจำคุก 3 ปี และปรับ 120,000 บาท และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 มีโทษจำคุก 3 ปี หรือปรับ 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรโปรดระมัดระวังและสังเกตพฤติกรรมการชั่งน้ำหนักของผู้รับซื้อ ถ้าพบเห็นการเอารัดเอาเปรียบหรือสงสัยว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถแจ้งที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือศูนย์ชั่งตวงวัดและสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดทั่วประเทศ และขอเตือนพ่อค้าแม่ค้าที่มีพฤติกรรมใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่ถูกต้องเอาเปรียบประชาชนหรือเกษตรกร หากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด