ด่วน ซีอีโอ ปตท. แจงเอง ปมร้อนกรรมการลาออก

ซีอีโอ ปตท. ร่อนหนังสือ 2 ฉบับตลาดหลักทรัพย์ เปรมฤทัย วินัยแพทย์ กรรมการลาออกมีผล 1 พ.ย. 65 ปัดไม่เห็น จม.ลาออกประธานบอร์ด “ทศพร”

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ทำหนังสือแจ้ง กรรมการและผู้การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ทราบว่า ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อบางแห่งเกี่ยวกับการลาออกของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) นั้น ปตท.ขอเรียนชี้แจงว่า ณ วันที่ ปตท.ได้ทำหนังสือชี้แจงฉบับนี้ ปตท.ยังไม่ได้รับหนังสือลาออก จากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ตามที่ปรากฏ ในข่าวแต่อย่างใด 

Advertisement

ทั้งนี้ หาก ปตท.ได้รับหนังสือดังกล่าว หรือมีข้อมูลความคืบหน้าที่เป็นสาระสำคัญในประเด็นนี้ เพิ่มเติม ปตท.จะได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ในวันเดียวกันนี้ ยังได้มีหนังสือแจ้งตลาดอีกว่า นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้แจ้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ปตท. เนื่องจากมีภารกิจอื่น โดยการ ลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

Advertisement