ศรีตรังฯ ปั้นอาชีพใหม่ เปิดรับ Super Driver สร้างเครือข่ายผู้รับ-ส่งยาง

ศรีตรังฯ
ศรีตรังฯ

STA เปิดลงทะเบียนรับสมัคร “ซุปเปอร์ ไดรเวอร์” (Super Driver) สร้างอาชีพเสริมและรายได้แก่ชาวสวนที่สนใจเป็นผู้ขนส่งยางในละแวกใกล้เคียงมาจัดส่งยังโรงงานของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ เพื่อเชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศอุตสาหกรรมยางและขับเคลื่อนสู่ยุคดิจิทัล

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ผู้นำในธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทมีแอปพลิเคชั่น “ศรีตรังเพื่อนชาวสวน” (Sri Trang Friends) ซึ่งเป็นแอปตัวแรกและแอปหลักที่รวมบริการต่าง ๆ เพื่อรองรับชาวสวน คู่ค้าในการซื้อขาย ไปจนถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบดิจิทัล

และได้มีการขยายบริการเปิดตัวแอปพลิเคชั่นใหม่ ภายใต้ชื่อ “ศรีตรังเฟรนด์ส สเตชัน” (Sri Trang Friends Station) ที่มีโปรแกรมรับซื้อยางพารา สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ค้ายางธรรมชาติทั่วประเทศที่สนใจสามารถสมัคร เพื่อใช้งานในธุรกิจรับซื้อยางของผู้ค้ายางได้เป็นระบบ อย่างมืออาชีพ ถือเป็นการพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางไทยสู่ยุคดิจิทัล เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศ (Ecosystem) ของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติในประเทศไทย

ล่าสุด กลุ่มบริษัทศรีตรังได้มีบริการใหม่ บริการ “ซุปเปอร์ ไดรเวอร์” (Super Driver) ฮีโร่ของเพื่อนชาวสวน ที่จะเป็นบริการสำหรับเพื่อนชาวสวนที่ต้องการส่งยางขายให้กับกลุ่มบริษัทศรีตรังแต่ไม่สามารถส่งได้ด้วยข้อจำกัดเรื่องระยะทาง โดย ซุปเปอร์ ไดรเวอร์ จะเข้าไปรับยางของชาวสวนที่ต้องการใช้บริการมาส่งที่โรงงานของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ทำให้ชาวสวนหมดปัญหาในเรื่องขนส่งและการเข้าถึงโรงงาน เบื้องต้นได้เริ่มที่จังหวัดเลย และอุบลราชธานี เป็นจังหวัดนำร่องแล้ว และพร้อมขยายบริการทั่วประเทศเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ ความแตกต่างที่พิเศษของบริการ “ซุปเปอร์ ไดรเวอร์” (Super Driver) คือ การเข้าถึงและการเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเป็น ซุปเปอร์ ไดรเวอร์ โดยจะเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก อันได้แก่ เกษตรกรชาวสวนยาง หรือครอบครัวมีสวนยางหรือขนส่งยางขาย ที่มีรถขนส่ง ต้องการรายได้เสริม และพร้อมเป็นตัวแทนผู้รับ-ส่ง รวบรวมยางธรรมชาติประเภทต่าง ๆ

เช่น น้ำยางสด ยางก้อนถ้วย ยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน จากชาวสวนยางในละแวกใกล้เคียง เพื่อนำมาจัดส่งที่โรงงานของกลุ่มบริษัทศรีตรัง โดยวัตถุประสงค์ของการรับสมัคร ซุปเปอร์ ไดรเวอร์ ดังกล่าว เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้แก่ชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนช่วยเหลือเพื่อนชาวสวนยางให้เข้าถึงโรงงานได้ เสมือนมีโรงงานของบริษัทตั้งอยู่หน้าบ้าน สอดคล้องกับนโยบายบริษัทที่มุ่งดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

สำหรับผู้สมัครจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครและยังรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่ 1) ได้รับเครื่อง POS ที่ผ่านการลงโปรแกรมแอปพลิเคชั่นเพื่อนำไปใช้งาน 2) ได้รับเครื่องชั่งตั้งพื้นเพื่อนำไปใช้งาน 3) ชุดของขวัญ ซุปเปอร์ ไดรเวอร์ เป็นต้น นอกจากนี้จะได้รับรายได้และเบี้ยขยันจากการเป็นผู้รับส่งยางให้แก่โรงงาน โดยมีโอกาสสร้างรายได้พร้อมเบี้ยขยันกว่า 18,500 บาทต่อเดือน*

“เราต้องการสร้างอาชีพเสริมแก่ชาวสวนที่ต้องการเข้ามาร่วมเป็น ซุปเปอร์ ไดรเวอร์ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและยกระดับคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังเป็นการเข้าถึงและสร้างโอกาสให้ชาวสวนที่อยู่ไกลจากโรงงานสามารถเข้าถึงโรงงานได้ พร้อมกับเชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องกันในระบบนิเวศของอุตสาหกรรมยางผ่านแอปพลิเคชั่นที่บริษัทพัฒนาขึ้น

โดยในอนาคตแอปพลิเคชั่นศรีตรังเพื่อนชาวสวน และแอป ศรีตรังเฟรนด์ส สเตชัน ที่รองรับผู้ใช้งาน 2 กลุ่มคือกลุ่มผู้ค้ายาง และผู้สมัครเป็น ซุปเปอร์ ไดรเวอร์ จะมีฟังก์ชั่นการใช้งานบางส่วนที่เชื่อมโยงถึงกันได้ ถือเป็นการพัฒนาสู่ Sri Trang Friends Ecosystem อย่างยั่งยืน” นายวีรสิทธิ์กล่าว