21 มี.ค.วันป่าไม้สากล กรมป่าไม้จัดงานใหญ่ชูธีมป่าไม้และสุขภาพที่บางกะเจ้า

21 มีนาคมวันป่าไม้สากลกรมป่าไม้จัดงาน
21 มีนาคม วันป่าไม้สากล

กรมป่าไม้ เชิญร่วมเฉลิมฉลองวันป่าไม้สากล ปี 66 เริ่มตั้งแต่บ่ายโมง 22 มี.ค. นี้ ที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ บริเวณคุ้งบางกะเจ้า พระประแดง อัดแน่นกิจกรรมความรู้จากเวทีเสวนาในหัวข้อ “ป่าไม้และสุขภาพ”

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า วันที่ 21 มีนาคมของทุกปี เป็นวันป่าไม้สากล ซึ่งประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติทุกประเทศ เห็นพ้องกำหนดให้เป็นวันสำคัญเพื่อเฉลิมฉลองและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของป่าทุกประเภทและต้นไม้ที่อยู่นอกป่า เพื่อประโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบัน และอนาคตได้ใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคป่าไม้ต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับป่าและต้นไม้

กรมป่าไม้จะจัดกิจกรรมวันป่าไม้สากลขึ้น ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ บริเวณคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

“ในปี 2566 นี้ องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดประเด็นหลักของวันป่าไม้สากล คือ Forests and health. หรือป่าไม้และสุขภาพ โดยสุขภาพที่สดใสสร้างได้ด้วยป่าที่สมบูรณ์ เช่น ทำให้น้ำบริสุทธิ์ ทำให้อากาศบริสุทธิ์ ป่าไม้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการเก็บกักคาร์บอน ป่าไม้ยังให้ยารักษาโรคที่ช่วยชีวิต และปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทุกคนต้องดูแลป่าไม้ เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่สดใสสร้างได้ด้วยป่าที่สมบูรณ์”

Advertisement
สุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้
สุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้

สำหรับกิจกรรมภายในงานปีนี้ อาทิ การเสวนา การแจกกล้าไม้ให้แก่ผู้มาร่วมงาน ได้นำไปปลูกที่บ้าน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว การแสดงดนตรีในสวน การจัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวกับป่าไม้ พร้อมกันนี้ ผู้มาร่วมงานยังจะได้เยี่ยมชมความงามของพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวในเมืองกรุง ปอดของคนกรุงเทพฯอีกด้วย” อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว

สำหรับกิจกรรมการเสวนา ถือว่ามีความน่าสนใจมาก โดยกำหนดจัดงานภายใต้หัวข้อ “Forests and health.” หรือป่าไม้และสุขภาพ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน อีกทั้งวิทยากรที่เข้าร่วมการเสวนาประกอบด้วย

ทั้งผู้แทนไทยและผู้แทนจากสวีเดน ที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมอง นวัตกรรมภาคการป่าไม้กับสุขภาพ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การดูแลรักษาป่าอนุรักษ์, ป่าไม้เพื่อการนันทนาการ และสุขภาพของประชาชน, อาคารไม้ในเมืองใหญ่ สถาปัตยกรรมอาคารไม้ นวัตกรรม เป็นต้น ดังนั้น กรมป่าไม้จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันเวลาดังกล่าว เพื่อมาสัมผัสด้วยตนเองว่า ป่าไม้และสุขภาพ อยู่กับเราทุกคน

 วันป่าไม้สากล