GPSC ชนะประมูลโซลาร์ในอินเดีย กำลังการผลิต 421 เมกะวัตต์

GPSC - Avaada
ภาพ : Pixabay

GPSC ประกาศชัยชนะของ Avaada Energy ในโอกาสคว้าโครงการโซลาร์ กำลังการผลิต 421 เมกะวัตต์ ดันกำลังการผลิตในประเทศอินเดียพุ่งสูงกว่า 5,000 เมกะวัตต์ เดินหน้าสู่เป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานสะอาดมากกว่า 50% ในปี 2573 ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเติบโตด้านพลังงานหมุนเวียน เพื่อการพัฒนานวัตกรรมพลังงานอย่างยั่งยืน พร้อมรุกแสวงหาโอกาสและเทคโนโลยีในการพัฒนาพลังงานสะอาดในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 10 เมษายน 2566 นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า บริษัท อวาด้า เอนเนอร์ยี่ ไพรเวท จำกัด (Avaada Energy Private Limited) บริษัทในกลุ่มอวาด้า (Avaada Group) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนชั้นนำในประเทศอินเดีย

วรวัฒน์ พิทยศิริ
วรวัฒน์ พิทยศิริ

โดย GPSC ถือหุ้นในสัดส่วน 42.93% ผ่านบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จำกัด หนึ่งในบริษัทในกลุ่ม GPSC ประสบความสำเร็จในการชนะการประมูลโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีระบบการเชื่อมต่อ กับ ISTS ขนาด 421 เมกะวัตต์ (DC) ของ REC Power Development and Consultancy’s (RECPDCL) ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ดำเนินเปิดประมูลแทน Damodar Valley Corporation (DVC) หน่วยงานของรัฐบาลกลางอินเดีย นับเป็นโครงการขนาดใหญ่อีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาลกลางอินเดียให้ความสำคัญ เพื่อจะผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นภายในประเทศ

               

การชนะประมูลครั้งนี้ ผ่านการคัดเลือกจากการเสนอราคาในรูปแบบ e-Reverse auction

ซึ่งอวาด้าเสนอราคาที่ 2.70 รูปีอินเดีย/กิโลวัตต์ชั่วโมง หรือ (~USD 0.03) ตามเงื่อนไขการประมูล ซึ่งจะมีการลงนามซื้อขายไฟฟ้า หรือ PPA ที่มีอายุสัญญารับซื้อเป็นเวลา 25 ปี โดยแผนการดำเนินโครงการต้องให้แล้วเสร็จภายใน 18 เดือน คาดว่าจะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 750 ล้านหน่วยต่อปี สามารถจ่ายไฟฟ้าครอบคลุมภาคครัวเรือน ประมาณ 5 แสนครัวเรือน ด้วยพลังงานสะอาด และยังมีส่วนสำคัญต่อการลดการปล่อย CO2 สู่ชั้นบรรยากาศเทียบเท่า 698,250 ตันต่อปี

นาย Vineet Mittal ประธานกลุ่มอวาด้า กล่าวว่า อินเดียเป็นตลาดพลังงานที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน ด้วยเป้าหมายที่จะเดินหน้าไปสู่สังคมสีเขียว ทำให้บริษัทมีความมั่นใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมพัฒนาพลังงานสะอาดให้กับประเทศอินเดีย และเป็นเครื่องยืนยันว่าจะพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีความยั่งยืนเพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป

Advertisement

การชนะประมูลในครั้งนี้ นับเป็นชัยชนะที่มีความสำคัญ เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าเราให้ความสำคัญในการแสวงหาเทคโนโลยี และพัฒนาพลังงานสะอาดในประเทศอินเดีย และสังคมโลก เพื่อตอบสนองความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว

“การชนะการประมูลดังกล่าว เป็นการยืนยันความสำเร็จของ Avaada และ GPSC ในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันในการขยายกำลังการผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการพลังงานหมุนเวียนในประเทศอินเดีย เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายของการเพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนและเป็นไปตามเป้าหมายของ GPSC ในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนของบริษัทให้มากกว่า 50% ภายในปี 2573” นายวรวัฒน์กล่าว