ค่าไฟฟ้าพีกทุบสถิติใหม่ 34,826 MW แซงปี’65 แล้ว

ค่าไฟ ไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า ค่าไฟแพง

ค่าไฟฟ้าพีกทุบสถิติใหม่ 34,826 MW สูงสุดในรอบปี แซงปี 2565 แล้ว จับตาอุณหภูมิร้อนปรอทแตกยังเสี่ยงพีกต่อ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2566 เวลา 21.41 น. มีความต้องการใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงสุด (พีก) 34,826 เมกะวัตต์ เป็นสถิติใหม่ของปีนี้ และสูงกว่าไฟพีกปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 33,177 เมกะวัตต์

เนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัด ประกอบกับเป็นวันหยุดยาว 4-7 พ.ค. 2566 ประชาชนมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยบรรเทาความร้อนมากขึ้น

               

โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศที่ทำงานหนักขึ้นเพื่อทำความเย็นช่วงอุณหภูมิสูง ดังนั้นต้องจับตาวันนี้ (7 พ.ค. 2566) ซึ่งยังอยู่ในช่วงวันหยุดยาวอีกว่า หากอากาศยังร้อนจัด ปริมาณการใช้ไฟมากขึ้นจนแตะ 35,000 เมกะวัตต์หรือไม่

ก่อนหน้านี้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานรายงานสถิติค่าไฟฟ้าพีกจากระบบ 3 การไฟฟ้าว่า เกิดค่าพีกไปแล้ว 5 ครั้ง คือ

1) ครั้งแรก วันที่ 27 มี.ค. 2566 เวลา 15.43 น. Peak ระบบ 3 การไฟฟ้า 31,054.6 เมกะวัตต์

Advertisement

2) ครั้งที่ 2 วันที่ 4 เม.ย. 2566 เวลา 15.28 น. มียอดการใช้ไฟฟ้าพีกอยู่ที่ 31,495.5 เมกะวัตต์

3) ครั้งที่ 3 วันที่ 6 เม.ย. 2566 เวลา 20.52 น. ที่ระดับ 32,154.4 เมกะวัตต์ ที่ระดับอุณหภูมิ 31.2 องศาเซลเซียส

4) ครั้งที่ 4 วันที่ 20 เม.ย. 2566 เวลา 20.50 น. พีกรอบ 4 ที่ระดับ 33,062 เมกะวัตต์ (MW)

5) ครั้งที่ 5 วันที่ 21 เม.ย. 2566 เวลา 14.56 น. เกิดพีก 33,384.7 เมกะวัตต์

Advertisement

6) ครั้งที่ 6 วันที่ 6 พ.ค. 2566 เวลา 21.41 น. มีเกิดพีกที่ 34,826 เมกะวัตต์