พาณิชย์ตรวจปั๊ม จ.นครปฐม หลังมีประชาชนโพสต์เติมไม่เต็มลิตร

พาณิชย์

พาณิชย์ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจปั๊ม จ.นครปฐม หลังมีประชาชนโพสต์เติมไม่เต็มลิตร พบหัวจ่ายถูกต้อง

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่มีประชาชนโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ว่านำกระป๋องไปเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ปริมาณ 5 ลิตร ราคา 192.50 บาท ที่สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครปฐม แต่ได้น้ำมันไม่ถึง 5 ลิตร ขาดไปเกือบครึ่งลิตร นั้น

ทางกรมได้ส่งนายตรวจชั่งตวงวัด สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี ตรวจสอบมาตรวัดสถานีบริการดังกล่าว จากการตรวจสอบมาตรวัดหัวจ่ายทั้งหมด จำนวน 16 เครื่อง โดยใช้ถังตวงขนาด 5 ลิตร และ 20 ลิตร พบว่าแสดงค่าถูกต้องทุกเครื่อง

               

พาณิชย์ตรวจปั๊ม

โดยกรณีที่มีค่าการคลาดเคลื่อนก็ต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด (น้ำมัน 5 ลิตร คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 50 มล.) และทุกมาตรวัดหัวจ่ายที่สถานบริการแห่งนี้มีเครื่องหมายคำรับรองถูกต้อง จากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทราบว่าประชาชนที่โพสต์นั้นได้กลับมาซื้อน้ำมันอีกครั้ง ปริมาณ 3 ลิตร ได้น้ำมันครบ 3 ลิตร

ทั้งนี้ กรมฯ จะตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องต่อไป ร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันและผู้ค้าน้ำมันยี่ห้อต่างๆ และขอแนะนำประชาชนที่ไปใช้บริการสถานีบริการน้ำมันให้สังเกตมิเตอร์ที่ตู้เติมน้ำมันต้องเริ่มต้นที่เลขศูนย์

รวมทั้งสังเกตป้ายราคาน้ำมันที่หน้าปั๊มและที่ตู้เติมน้ำมันต้องตรงกัน และเมื่อเติมเสร็จควรตรวจสอบยอดขายและปริมาณน้ำมันที่เติมด้วย หากสงสัยว่าได้น้ำมันไม่เต็มลิตรสามารถแจ้งสถานีบริการน้ำมันขอให้ตรวจสอบโดยใช้ถังตวงมาตรฐานขนาด 5 ลิตรซึ่งมีไว้ประจำทุกสถานีบริการ

พาณิชย์ตรวจปั๊ม

กรณีพบความผิดปกติหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเติมน้ำมัน หรือจากการใช้เครื่องชั่งตวงวัดใดๆ ในการซื้อขายสินค้า สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

PTG ชี้แจง ตู้จ่ายสถานีบริการน้ำมันพีที สาขานครปฐม 12 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

สืบเนื่องจากกรณีมีผู้บริโภคร้องเรียนว่า เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้นำแกลลอนน้ำมัน 5 ลิตร มาเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 5 ลิตร ณ ตู้จ่ายที่ 2 มือจ่ายที่ 201 ในสถานีบริการน้ำมันพีที สาขานครปฐม 12 พบว่า ได้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ไปแค่ 4.6 ลิตร

ดังนั้น บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG จึงสั่งการให้ทางสถานีบริการน้ำมันพีที สาขานครปฐม 12 ทำการตรวจสอบมือจ่ายน้ำมันทั้งหมด ด้วยการแจ้งให้หน่วยช่างเข้ามาทำการตรวจสอบหัวจ่ายร่วมกับหน่วยงานราชการ “ชั่ง ตวง วัด” จังหวัดนครปฐม เพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง

สำหรับผลการตรวจสอบของหน่วยงานราชการ “ชั่ง ตวง วัด” จังหวัดนครปฐม วันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 09.39 น สรุปได้ ดังนี้

1. ทุกมือจ่ายของสถานีบริการน้ำมันพีที สาขานครปฐม 12 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการกำหนดไว้

2. หน่วยงานราชการ “ชั่ง ตวง วัด” จังหวัดนครปฐม จะนำสติ๊กเกอร์รับรองมาตรฐานเต็มลิตร มาติดให้ที่สถานีบริการน้ำมันพีที สาขานครปฐม 12 เพื่อยืนยันว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน “ชั่ง ตวง วัด” ทั้งนี้ PTG จะเร่งดำเนินการตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันพีทีทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการและผู้บริโภคต่อไป

อย่างไรก็ตาม บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าให้ได้รับการบริการที่ดี และได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่สุด ด้วยมาตรฐานการรับรอง ต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล พร้อมทั้งยังเชื่อมให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตที่ “อยู่ดี มีสุข” ในทุกด้านของช่วงชีวิต

 

PTG