บุกจับ “ช็อปหมู” อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กวาดล้างหมูเถื่อน ของกลาง 1 หมื่น กก.

หมูเถื่อน

กรมปศุสัตว์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) บุกค้น “ช็อปหมู” ในจังหวัดชลบุรี พบการเคลื่อนย้ายซากสุกรผิดกฎหมายมาจากจังหวัดนครปฐมและจังหวัดนครราชสีมา น้ำหนักรวม 10,307.4 กิโลกรัม ซึ่งเป็นปฏิบัติการตามนโยบายป้องกันโรคระบาดสัตว์และการปราบปราม “หมูเถื่อน” เพื่อความมั่นคงทางอาหารของไทย

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า วันนี้เมื่อเวลา 00.03 น. ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง และด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปคบ. เข้าตรวจสอบร้านโชคอำไพหมูสด ตลาดรัตนากร ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อและชิ้นส่วนสุกรรายใหญ่

เนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่าร้านดังกล่าวมีการลักลอบเคลื่อนย้ายเนื้อและชิ้นส่วนสุกรมาจากพื้นที่ต่างจังหวัด โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ทราบแหล่งที่มา การขนย้ายไม่ถูกสุขอนามัย อาจทำให้มีการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และนำมาจำหน่ายในราคาถูกเป็นการบิดเบือนกลไกตลาด

               

ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปคบ. ได้แสดงตนขอเข้าตรวจค้นห้องเย็นของร้านจำนวน 3 ห้อง และรถกระบะ 3 คัน ซึ่งใช้เป็นพาหนะในการขนย้ายซากสุกรน้ำหนักรวม 10,307.4 กิโลกรัม มาจัดเก็บไว้ที่ห้องเย็นของร้านโชคอำไพหมูสด ประกอบด้วย

– รถกระบะห้องเย็น ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน 1ฒฒ 2193 กทม เคลื่อนย้ายซากสุกรมาจากจังหวัดนครปฐม มีน้ำหนักชิ้นส่วนสุกร จำนวน 3,123.8 กิโลกรัม

– รถกระบะคอก ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน 1ฒย 4488 กทม เคลื่อนย้ายซากสุกรมาจากจังหวัดนครปฐม น้ำหนักชิ้นส่วนสุกร จำนวน 3,391.7 กิโลกรัม

– รถกระบะคอก ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน บย-9373 กำแพงเพชร น้ำหนักชิ้นส่วนสุกร จำนวน 3,791.9 กิโลกรัม

จากการตรวจสอบพบว่ารถกระบะทั้ง 3 คัน เข้าข่ายการเคลื่อนย้ายซากสุกรโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ และผู้ประกอบการตัดแต่งและจำหน่ายเนื้อสัตว์ดังกล่าว เข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 22 เคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ในเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ มีความผิดตามมาตรา 65 จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และผู้ประกอบการตัดแต่งและจำหน่ายเนื้อสัตว์ดังกล่าวเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 มาตรา 37 ห้ามมิให้ผู้ใดชำแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ที่มิได้รับการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ มีโทษตามมาตรา 56 จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 38 ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่มิได้รับการรับรอง (ไม่มีใบ รน.) มีโทษตามมาตรา 62 จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้อายัดเนื้อสุกรทั้งหมดไว้ที่ห้องเย็นโชคอำไพหมูสด และรถยนต์ทั้ง 3 คัน ที่ใช้กระทำความผิด และสุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ เพื่อตรวจหาเชื้อโรคระบาดสัตว์ เชื้อจุลินทรีย์ ก่อโรค และสารตกค้างปนเปื้อน ตามมาตรฐานการป้องกันที่ดี โดยได้นำเอกสารการเข้าตรวจสอบ ไปลงบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี ที่สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ส่งมอบให้พนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

“การปฏิบัติการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “หมูสะอาด” ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ ที่มีเป้าหมายในการควบคุม เฝ้าระวังโรคระบาด ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรเลี้ยงและขายสุกรได้ในราคาที่พออยู่ได้ไม่ขาดทุน เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารให้กับคนไทยทุกคน” นายสัตวแพทย์สมชวนกล่าว