พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา อดีต CEO EXIM BANK นั่งประธานบอร์ด SCN คนใหม่

พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา
พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา

อดีต CEO EXIM BANK “นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา” นั่งประธานบอร์ดคนใหม่ SCN

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจก๊าซธรรมชาติ พลังงานทดแทน และขนส่งแบบครบวงจร มีมติแต่งตั้ง “นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา” นั่งประธานบอร์ด SCN คนใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2566

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา เป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์ด้านสถาบันการเงินมายาวนาน และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK (ปี 2559-2564) ที่เหมาะสมทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ รวมถึงวิสัยทัศน์ในการทำงานและศักยภาพที่สามารถบริหารองค์กรให้มีฐานะมั่นคง

               

อีกทั้งขณะนี้ยังดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอีก 4 บริษัท อาทิ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รวมถึงยังมีดำรงตำแหน่งในบริษัทสำคัญที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์อีก 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด สมาคมไทย-ญี่ปุ่น บริษัท เอส เมดิคอล จำกัด บริษัท สินแพทย์ บางนา จำกัด และบริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด

จากประสบการณ์ในการบริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การลงทุน และการธนาคาร ตลอดจนมีพันธมิตรทางธุรกิจที่กว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งยังคุ้นเคยกับธุรกิจพลังงานเป็นอย่างดี จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับการขยายธุรกิจในเวทีการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสให้กับ SCN

นายพิศิษฐ์เปิดเผยว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการคนใหม่ของ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ซึ่งถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจก๊าซธรรมชาติ พลังงานทดแทน และขนส่งแบบครบวงจรระดับประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินงานที่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของ SCN จึงตั้งใจนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่มีมาอย่างยาวนานมาร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ SCN ให้เติบโตและแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน และสามารถดำเนินธุรกิจบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ในทุกมิติ