ธรรมนัส เล็งขอใช้ที่ดิน ทร. ช่วยชาวบางน้ำเปรี้ยว-แก้ปัญหาชลประทาน

ธรรมนัส พรหมเผ่า บางน้ำเปรี้ยว

‘ธรรมนัส’ เยือนเมืองแปดริ้ว สั่ง ชป.เร่งปรับปรุงระบบชลประทาน แก้ปัญหาน้ำทำเลทะลัก พร้อมเดินหน้าศึกษาแนวทางขออนุญาตเข้าใช้ที่ดินทำกินกองทัพเรือ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงระบบชลประทานในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 พร้อมพบปะพี่น้องเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่

โดยมี นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่ ณ สถานีสูบน้ำบางสมบูรณ์ บริเวณคันกั้นน้ำสมบูรณ์-บางขนาก ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

               

รมว.ธรรมนัส กล่าวว่า ได้สั่งการให้กรมชลประทานจัดทำแผนการปรับปรุงระบบชลประทาน อาทิ การซ่อมแซมสะพานที่ทรุดตัว การปรับปรุงประตูระบายน้ำหรือสร้างสถานีสูบน้ำป้องกันปัญหาน้ำทะเลทะลัก เพื่อไม่ให้น้ำเค็มรุกเข้ามา ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อน้ำอุปโภค-บริโภค บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยเร็วที่สุด

“อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีมากที่สุด อย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากกรุงเทพมหานคร จึงประสบปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งซ้ำซาก อีกทั้ง ได้รับรายงานว่า ระบบชลประทานในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้หลายแห่งอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม ทำให้ ไม่สามารถรองรับและแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มศักยภาพ ”

ขณะที่เรื่องปัญหาที่ดินทำกิน พบว่า ชาวบ้านตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ได้เรียกร้องขอให้แก้ไขปัญหากรณีการถูกยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุกว่า 4,000 ไร่ ตั้งแต่ปี 2557 เนื่องจากเป็นพื้นที่ของกองทัพเรือโดยนำไปใช้เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ โดยเรื่องนี้ ตนได้ประสานเบื้องต้นไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนำเรียนนายกรัฐมนตรี ให้ทราบแล้ว

โดยกระทรวงเกษตรฯ เตรียมทำหนังสือขออนุญาตกองทัพเรือ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรสามารถเข้าทำกินได้อย่างถูกต้อง และจะขอใช้พื้นที่บางส่วนสร้างเป็นแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถไปใช้ประโยชน์ สนับสนุนภาคการผลิตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยได้มอบหมายให้กรมชลประทานจัดทำแผนดังกล่าวแล้ว ซึ่งหลังจากวันนี้จะหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ เพื่อบูรณาการศึกษาแนวทางร่วมกันต่อไป

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้วางแผนปรับปรุงและซ่อมแซมระบบชลประทาน ประกอบไปด้วย การซ่อมแซมสะพานข้ามคลองหกวาสายล่าง กม.54+150 ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำขนาด 3 ลบ.ม./วินาที และอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำคลอง 21 และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งคลอง 19 ระยะทาง 1 กิโลเมตร โดยมีแผนดำเนินการภายในปี 2567 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

นอกจากนี้ ยังมีแผนงานปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง ประกอบด้วย งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ (ปตร.) ปลายคลอง 19 งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำ และ ปตร.ปลายคลอง 20 มีแผนดำเนินการภายในปี 2571

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานได้มากขึ้น ช่วยเสริมศักยภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ รวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และปัญหาอุทกภัยได้อย่างยั่งยืน ตอบโจทย์ต่อความต้องการของประชาชนได้ครอบคลุมในทุกมิติ