กรมชลฯยันแผ่นดินไหว อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ไม่กระทบเขื่อน

เขื่อน

กรมชลประทาน ยืนยันเหตุแผ่นดินไหวที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ซึ่งวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 4.0 ที่ ความลึก 6 กิโลเมตร ไม่กระทบเขื่อนของกรม 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 รายงานข่าวจากกรมชลประทานระบุว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวบริเวณตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเวลา 03.07 น. ของวันนี้ (19 พฤศจิกายน 2566 ) วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 4.0 ที่ความลึก 6 กิโลเมตรนั้น       

กรมชลประทาน โดยส่วนวิศวกรรมธรณี สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ได้เข้าตรวจสอบค่าความเร่งสูงสุดของพื้นดินเนื่องจากแผ่นดินไหวในพื้นที่โครงการชลประทานที่ได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์ดังกล่าว พบว่า มีค่า 0.001261g ซึ่งต่ำกว่าค่าความเร่งของพื้นดินจากแผ่นดินไหวที่ใช้ในการออกแบบอย่างมาก (ค่าที่ใช้ในการออกแบบจะไม่น้อยกว่า 0.2g) 

               

ดังนั้น เหตุการณ์แผ่นดินไหวนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ออกแบบเขื่อนทุกแห่งให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวไว้ด้วยค่าที่สูงสุดของความเสี่ยงในพื้นที่ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามข้อมูลทางสถิติของค่าความเร่งสูงสุดที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำมาประเมินเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น 

รวมทั้งแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อเขื่อน เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อน มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยแข็งแรงของเขื่อนตลอดเวลา