รัฐบาลรับลูกหอการค้า ยกระดับ 10 เมืองรอง แถลง 12 ม.ค. 67

สนั่น อังอุบลกุล

รัฐบาลรับลูกหอการค้าฯ เตรียมยกระดับ 10 เมืองรอง ประกาศรายชื่อ 12 ม.ค. 2567

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวในกิจกรรม Big Match 2566 ว่าหลังจากได้ยื่นสมุดปกขาวในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

รัฐบาลได้ตอบรับเป็นอย่างดีทั้ง 4 ข้อเสนอ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการผลักดันโครงการพัฒนาเมืองรอง 10 จังหวัดให้เป็นเมืองหลัก ซึ่งอยู่ระหว่างหารือกับรัฐบาลในการจัดตั้งคณะกรรมการและกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน

“รัฐบาลได้มอบหมายให้ทางหอการค้าไทย ซึ่งกระจายตัวอยู่ทุกจังหวัดในประเทศ เป็นผู้เสนอรายชื่อเมืองรอง 10 จังหวัด จาก 55 จังหวัดเมืองรอง และคาดว่าจะแถลงรายละเอียดและรายชื่อเมืองรองทั้ง 10 จังหวัดได้วันที่ 12 มกราคม 2567 ซึ่งโครงการพัฒนาเมืองรองจะใช้ระยะเวลา 2-3 ปี”

โดยแนวทางส่วนหนึ่งจะเน้นการพัฒนา SMEs ภาคเกษตรในชุมชนต่าง ๆ ให้มีผลผลิตและรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยใช้โมเดลความสำเร็จจากประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และรูปแบบเกษตรสมัยใหม่ เพื่อยกระดับภาคเกษตรของไทย ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs

4 ข้อเสนอในสมุดปกขาว

1.ประเทศไทยต้องยกระดับ innovation digital และนำเทคโนโลยี มาเพิ่มประสิทธิภาพ

2.นโยบายเพิ่มจำนวนประชากรและพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการเป็น global citizen ที่มีคุณภาพ

3.รัฐบาลควรสนับสนุนเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยให้ธุรกิจ SMEs ฟื้นตัวควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาหนี้ SMEs พร้อมสร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเป็นระบบ

4.ผลักดันโครงการพัฒนาเมืองรอง 10 จังหวัดเป็นเมืองหลัก ซึ่งเป็นโมเดลต้นแบบความร่วมมือภาครัฐภาค เอกชน และประชาชนในพื้นที่

รายชื่อเมืองรอง 55 จังหวัด

  • ภาคเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ลำปาง เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พะเยา อุทัยธานี กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และลำพูน
  • ภาคกลาง 7 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ มุกดาหาร มหาสารคาม เลย ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู ยโสธร อุดรธานี อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ
  • ภาคตะวันออก 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว
  • ภาคใต้ 9 จังหวัด ได้แก่ สตูล พัทลุง ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง ปัตตานี นราธิวาส และยะลา