เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ( 3 ธ.ค.66) พบ “สมุทรสาคร” เกินค่ามาตรฐาน

ฝุ่น PM 2.5 ในกทม.
ภาพ : ศูนย์ภาพเครือมติชน

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ( 3 ธ.ค.66) ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเผยภาพรวมปริมาณ PM2.5 พบจังหวัด “สมุทรสาคร” เกินค่ามาตรฐาน ส่วนกทม.เริ่มใีผลกระทบต่อสุขภาพ 1 พื้นที่ 

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 รายงานข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระบุว่า การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2566 ณ 07:00 น สรุปดังนี้ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่พบเกินค่ามาตรฐานใน จ.สมุทรสาคร

  • ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 8.5 – 31.9 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 4.5 – 18.9 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 12.1 – 27.9 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 4.4 – 17.7 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 5.6 – 13.0 มคก./ลบ.ม.
  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 11.0 – 42.6 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพ

ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK