บี.กริม เพาเวอร์ ผนึกราช กรุ๊ป-ลาว ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซกอง กำลังผลิต 355 MW

บี.กริม เพาเวอร์ ผนึก ราช กรุ๊ป - ลาว ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซกอง กำลังผลิต 355 MW

บี.กริม เพาเวอร์ ผนึก “ราช กรุ๊ป-Lao World Engineering ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซกองใน สปป.ลาว กำลังผลิต 355 MW ขยายพอร์ตพลังงานหมุนเวียน เดินหน้าตามยุทธศาสตร์ “GreenLeap” สู่เป้าหมายผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บี.กริม เพาเวอร์ ได้ร่วมกับบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ Lao World Engineering and Construction Co., Ltd. จัดตั้งบริษัทร่วมชื่อบริษัท Xekong 4 Power Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยถือหุ้น 20% ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงินลงทุนจำนวน 3,276.60 ล้านกีบลาว (เทียบเท่า 5,600,000 บาท โดยประมาณ)

ขณะที่บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 60% และ Lao World Engineering and Construction Co., Ltd. ถือหุ้น 20% เพื่อร่วมกันพัฒนาและดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซกอง 4A และ 4B ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 355 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในแขวงเซกอง สปป.ลาว

การลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนในครั้งนี้ เป็นไปตามเป้าหมายของ บี.กริม เพาเวอร์ เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ GreenLeap-Global and Green ที่มุ่งยกระดับความร่วมมือทางธุรกิจระดับโลกกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ตามวิสัยทัศน์องค์กร “สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี (Empowering the World Compassionately)”

สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งมั่นขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนาโครงการในหลาย อาทิ ประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา กรีซ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดีอาระเบีย รวมทั้งประเทศไทย

“การขยายการลงทุนในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการมุ่งหน้าสู่เป้าหมายเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนมากกว่า 50% เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาก๊าซธรรมชาติในระยะยาว และยังเป็นการขยายความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการต่อยอดและสร้างโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์”


บริษัทตั้งเป้ากำลังผลิตไฟฟ้าเติบโตสู่ 10,000 เมกะวัตต์ จากโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างพัฒนา ภายในปี 2573 และเป็นองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.ศ. 2050 (ปี พ.ศ. 2593)