ดราม่าเติมน้ำมันไม่เต็มลิตรพ่นพิษปั๊ม ปตท.หลังยอดขายน้ำมันบางปั๊มช่วงปีใหม่ตก

ราคาน้ำมัน ปั๊มน้ำมัน ปตท.

สื่อโซเชียลโหมกระหน่ำเติมน้ำมันได้ไม่เต็มลิตรใส่สถานีบริการน้ำมัน PTT OR เจ้าของปั๊มบางแห่งโอดช่วงปีใหม่ยอดขายตก ส่งตัวแทนเข้าหารือ PTT OR หวังให้ช่วยกู้ภาพลักษณ์ “แบรนด์” จากปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ได้รับการยืนยันว่าขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้ว

วันที่ 9 มกราคม 2567 กรณีเติมน้ำมันไม่เต็มลิตร หลังจากที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาสระบุรี ถูกลูกค้าร้องเรียนในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา พร้อมกับมีคลิปเผยแพร่ในสื่อโซเชียลอย่างกว้างขวาง ตามมาด้วยคำสั่งของนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ขอให้นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันของบริษัท ปตท. ให้มีการจ่ายน้ำมันให้เต็มลิตรนั้น

ทั้งนี้ การเติมน้ำมันไม่เต็มลิตรนั้น ที่ผ่านมาสถานีบริการน้ำมันได้อ้าง “คู่มือการตรวจสอบ และให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง” ของสำนักงานชั่งตวงวัด ที่กำหนดให้มี “อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด” หรือค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ได้สูงสุดของมาตรวัดนั้น ๆ ในการตรวจสอบระหว่างใช้งานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณ 5 ลิตร ให้มีความคลาดเคลื่อนบวก/ลบได้ไม่เกิน 50 มิลลิลิตร (หรือ 0.050 ลิตรต่อน้ำมันที่ทดสอบ 5 ลิตร) ซึ่งสถานีบริการน้ำมันได้ปฏิบัติตามเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

แต่การอ้าง “อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด” ดังกล่าว ทางกระทรวงพลังงานเห็นว่า แม้จะไม่เป็นความผิดตามกฎหมายชั่งตวงวัดของกระทรวงพาณิชย์ แต่เป็นการกระทำที่ทำให้ประชาชน ซึ่งเป็นผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยได้รับน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เต็มตามจำนวนลิตรตามที่จ่ายเงินค่าน้ำมันให้กับสถานีบริการน้ำมัน

“อันเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง และเป็นการเอาเปรียบประชาชน” และขอความร่วมมือให้กระทรวงพาณิชย์แก้ไขให้ประชาชนได้รับน้ำมันเต็มลิตร

ต่อมากรมการค้าภายในได้เรียกประชุมผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ขอให้เข้มงวดในการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันทุกหัวจ่ายที่มีอยู่ประมาณ 240,000 หัวจ่ายทั่วประเทศ โดยให้ตั้งค่ามาอยู่ที่ “มากกว่า” 0 จากปกติที่ตั้งค่าไว้ที่ 0 ถือเป็นมาตรการที่สมัครใจร่วมกัน หลังจากเกิดกรณีเติมน้ำมันได้ไม่เต็มลิตรดังกล่าว เพื่อดูแลผู้บริโภคให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด

ล่าสุดมีรายงานข่าวจากสมาคมการค้าและผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย ซึ่งมีสมาชิกเป็นสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ทั่วประเทศ แจ้งเข้ามาว่า “ดราม่า” การเติมน้ำมันไม่เต็มลิตรที่เกิดขึ้นในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. และถูกแพร่กระจายเป็นไวรัลในสื่อโซเชียลผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้สร้างผลกระทบต่อยอดขายน้ำมันของสถานีบริการน้ำมัน ปตท.อย่างเห็นได้ชัด

โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ปรากฏยอดขายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมัน ปตท.บางแห่ง ลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเจ้าของสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ที่ยอดจำหน่ายลดลง เชื่อว่าเป็นผลมาจากการโหมกระพือเติมน้ำมันไม่เต็มลิตรในสื่อโซเชียลอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเสียหายให้กับผู้ค้าน้ำมัน

“เดิมทีเข้าใจกันว่าอาจจะเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจ คนเดินทางน้อย หรือมีวันหยุดน้อย แต่เมื่อสอบถามสถานีบริการน้ำมันที่เป็นแบรนด์อื่นใกล้เคียงกับปั๊ม ปตท. หรือกรณีปั๊มอื่นที่เปิดดักหน้าเรา ปรากฏยอดขายน้ำมันของเขาไม่ได้ลดลงเหมือนกับปั๊ม ปตท. เท่ากับว่าสาเหตุที่ปั๊มเราขายน้ำมันได้ลดลงนั้น เป็นผลกระทบมาจากกรณีการโหมกระพือเติมน้ำมันได้ไม่เต็มลิตรที่เกิดขึ้น

ในส่วนนี้เข้าใจว่าสมาคมการค้าและผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย กำลังเข้าหารือกับ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก หรือ OR ว่าจะช่วยเหลือผู้ค้าน้ำมันอย่างไร เพราะเป็นเรื่องภาพลักษณ์ของแบรนด์ PTT OR โดยมีความเป็นไปได้ว่า หากมีการกล่าวหาสถานีบริการน้ำมันโดยปราศจากความจริงและเกิดความเสียหาย เราก็อยากจะให้ PTT OR ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป” ผู้ค้าน้ำมันรายหนึ่งกล่าว

มีข้อน่าสังเกตว่า กรณีการเติมน้ำมันไม่เต็มลิตร โดยอ้างอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ทางกรมการค้าภายในได้ดำเนินการตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 ประมาณ 14,000 แห่ง กว่า 180,000 หัวจ่าย พบว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายจำนวน 34 สถานี 281 หัวจ่าย ในจำนวนนี้เป็นกรณีที่ใช้หัวจ่ายน้ำมันที่สิ้นอายุเครื่องหมายคำรับรองจำนวน 15 สถานี จำนวน 241 หัวจ่าย เป็นกรณีที่หัวจ่ายน้ำมันคลาดเคลื่อนเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด (ร้อยละ 1) จำนวน 19 สถานี จำนวน 40 หัวจ่าย

อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายในพบว่าเป็นการจ่ายน้ำมัน “เกินกว่า” ปริมาณที่ควรจะเป็น (คลาดเคลื่อนในด้านบวก) 14 สถานี 29 หัวจ่าย (คิดเป็นร้อยละ 0.016 ของหัวจ่ายที่ตรวจสอบทั้งหมด) และเป็นการจ่ายน้ำมันขาดจากปริมาณที่ควรจะเป็น (คลาดเคลื่อนในด้านลบ) 5 สถานี 11 หัวจ่าย (คิดเป็นร้อยละ 0.006 ของหัวจ่ายที่ตรวจสอบทั้งหมด)


ล่าสุดจากการสอบถามไปยัง สถานีบริการน้ำมัน ปตท.หลายแห่งแจ้งว่า ยอดขายน้ำมันที่ตกลงในช่วงปีใหม่ได้เริ่มคลี่คลายแล้ว แต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระแสข่าวที่เกิดขึ้นที่โซเชียลมีเดียในอนาคต