เปลี่ยนโฉนดต้นยางพาราอย่างไร ให้ได้เงินต้นละ 500 บาท คิกออฟพรุ่งนี้

ยางพารา

เปลี่ยนโฉนดต้นยางพาราอย่างไรให้ได้เงินต้นละ 500 บาท คิกออฟพรุ่งนี้

วันที่ 11 มกราคม 2567 เชื่อหรือไม่ว่าต้นยางหนึ่งต้นที่ปลูกอยู่ นอกจากจะกรีดน้ำยางขายได้แล้ว ยังจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 500 บาท/ต้นเลยทีเดียว

โครงการโฉนดต้นไม้เป็น “ของขวัญปีใหม่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เตรียมจะมอบให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง หลังจากมอบโฉนดที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ไปแล้ว

ดีเดย์ 12 ม.ค. 2567

นายเพิก เลิศวังพง ประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ระบุว่า วันที่ 12 มกราคม 2567 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นำร่องเป็นสถาบันการเงินแรกที่ให้สินเชื่อนี้ ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน

ออกเอกสารสิทธิต้นยางก่อน

โครงการโฉนดต้นไม้ มีหลักการคือ การใช้ต้นไม้ที่ปลูกอยู่เป็นหลักประกันทางธุรกิจเช่นเดียวกับพืชเศรษฐกิจ 58 ชนิด เพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

โดยก่อนอื่นจะต้องมีการออกเอกสารสิทธิสำหรับต้นไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ต้นยางพาราที่ปลูกบนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ เพื่อนำไปขอหลักประกัน

นับเป็นการเพิ่มมูลค่าทรัพย์ในต้นยาง เกษตรกรสามารถนำโฉนดต้นยางไปกู้กับสถาบันการเงิน ถือเป็นการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนได้เพื่อต่อยอดได้ดีทีเดียว


เกษตรกรลองคิดคำนวณดูง่าย ๆ ว่า หากปลูกยางไร่ละ 25 ต้น สามารถไปขอสินเชื่อได้ หลักประกันต้นละ 500 บาท เท่ากับ 12,500 บาท/ไร่ และถ้าประเทศไทยมีสวนยาง 22 ล้านไร่ เท่ากับจะมีการสร้างมูลค่าถึง 275,000 ล้านบาทเลยทีเดียว