พาณิชย์ยันนมพร้อมดื่มยังไม่ปรับขึ้นราคาหลังมิลค์บอร์ดไฟเขียวน้ำนมดิบ 2.25 บ./กก.

นม

กรมการค้าภายใน เผยหลัง Milk Board มีมติเห็นชอบขึ้นราคาน้ำนมดิบ 2.25 บาทต่อลิตร ชี้ยังไม่มีผู้ประกอบการขอขึ้นราคามา พร้อมรับพิจารณาหากมีการยื่น เป็นไปตามความเหมาะสม ต้นทุนที่แท้จริง

วันที่ 12 มกราคม 2567 ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (Milk Board) ครั้งที่ 1/2567 ว่า มีมติเห็นชอบปรับราคาซื้อน้ำนมดิบหน้าโรงงาน 2.25 บาทต่อลิตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโคนม เมื่อต้นเดือนมกราคม 2567 ที่ผ่านมานั้น ปัจจุบันยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดเข้ามาขอยื่นปรับขึ้นราคา

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ Milk Board มีมติให้ปรับราคาน้ำนมดิบหน้าโรงงาน 2.25 บาทต่อลิตรนั้น จะทำให้ราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบปรับขึ้นราคา 40-50 สตางค์ต่อลิตร ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับสัดส่วนของการใช้น้ำนมดิบในแต่ละชนิด ซึ่งประเภทของนมนั้น เช่น นมพาสเจอไรซ์ (Pasteurized Milk) นมสเตอริไลซ์ (Sterilized Milk) นมยูเอชที (Utra High Temperature Milk : UHT) เป็นต้น นมจืดอาจจะใช้น้ำนมดิบเยอะ นมรสต่าง ๆ ก็สัดส่วนลดลงมาต่างกัน

อย่างไรก็ดี แม้จะมีการปรับขึ้นราคาน้ำนมดิบ ก็ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดเข้ามายื่นขอขึ้นราคาในตอนนี้ ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการจะเข้ายื่นขอปรับราคาตามต้นทุนที่เกิดขึ้น ก็สามารถดำเนินการได้ โดยจะต้องยื่นเอกสาร หลักฐานที่ครบถ้วน เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาการปรับขึ้นราคา ซึ่งต้องเป็นข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น


โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากข้อมูลทั้งหมด ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาในการพิจารณา 15 วัน หากเป็นไปตามเอกสาร ข้อเท็จจริงก็จะพิจารณาให้มีการปรับขึ้น ตามความเหมาะสมที่เกิดขึ้นต่อไป