BCPG ผนึก TTCS ดันโครงการ “รถเช่าพร้อมรับคาร์บอนเครดิต”

BCPG

BCPG ผนึก TCCS ดันโครงการรถเช่าคาร์บอนต่ำ ชดเชยคาร์บอนเครดิต

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตและบริหารจัดการไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และนายคาซูชิ ทากามูโระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซี คาร์ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทรถเช่าในเครือ โตเกียว เซ็นจูรี คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการ “รถเช่าพร้อมรับคาร์บอนเครดิต”

โครงการให้บริการรถเช่านี้จะช่วยสนับสนุนสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน โดยร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถเช่าด้วยการนำคาร์บอนเครดิตของ BCPG มาชดเชยการปล่อยคาร์บอนของรถเช่าในปริมาณที่เทียบเท่ากัน ภายใต้การรับรองขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

โดยโครงการดังกล่าวเป็นความตั้งใจของบีซีพีจีและทีซีคาร์ที่ให้ความสำคัญกับสังคมคาร์บอนต่ำ ที่ทุกคนและทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือลดการปล่อยคาร์บอนในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม