BCPG ขายพอร์ตลงทุนโซลาร์ฟาร์มในญี่ปุ่นทิ้ง มูลค่าหมื่นล้านให้กองทุนยุโรป

โซลาร์ฟาร์มในญี่ปุ่น

BCPG ขายพอร์ตลงทุนในญี่ปุ่น โซลาร์ฟาร์ม 9 โครงการ มูลค่า 10,377 ให้กองทุนยุโรปตามแผนกลยุทธ์ เป็นเงินหมุนเพื่อต่อยอดธุรกิจอื่น คาดซื้อขายเสร็จไตรมาส 1/67

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG เปิดเผยว่า บริษัทได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อทราบถึงสารสนเทศในการจำหน่ายไป ซึ่งเงินลงทุนทั้งหมดในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งประกอบด้วยกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด 9 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 117 เมกะวัตต์ รวมถึงบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่นซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management) และให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษา (Operation & Maintenance)

นิวัติ อดิเรก
นิวัติ อดิเรก

โดยการจำหน่ายไปทั้งหุ้นสามัญในบริษัทย่อยและเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด รวมมูลค่าซื้อขาย 42,970 ล้านเยนหรือ 10,377 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 24.15 บาท ต่อ 100 เยน) ซึ่งประกอบด้วยส่วนของมูลค่าหุ้น 6,935 ล้านบาท และส่วนของหนี้สินเงินกู้โครงการสุทธิ 3,442 ล้านบาท

ซึ่ง BCPG ได้มีการลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นกับกลุ่ม Obton ซึ่งเป็นบริษัทไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่จากยุโรป เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา และมั่นใจว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวจะสำเร็จลุล่วงภายในไตรมาสแรกปี 2567

ทั้งนี้การจำหน่ายสินทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่น เป็นไปตามแผนการดำเนินธุรกิจระยะยาวของบริษัท ในการเข้าพัฒนาโรงไฟฟ้าตั้งแต่ก่อนการก่อสร้างจนกระทั่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ แล้วจำหน่ายให้แก่นักลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดที่มั่นคง เพื่อสร้างโอกาสทำกำไรสูงสุด

ก่อนหน้านี้ BCPG ได้เริ่มลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งมีโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเพียง 13 เมกะวัตต์ ณ ขณะนั้น และต่อมาบริษัทได้พัฒนาและก่อสร้างโครงการเพิ่มเติมอีก 132 เมกะวัตต์ รวมถึงได้ขายโครงการ 2 โครงการ รวมจำนวน 28 เมกะวัตต์ ไปในปี 2561 ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งสิ้น 117 เมกะวัตต์

โดยแบ่งเป็นโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 104 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 13 เมกะวัตต์ โครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าที่มีคุณภาพ สร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกหลายรายที่ต้องการลงทุน

การจำหน่ายโครงการทั้งหมดในญี่ปุ่น รวมถึงบริษัทบริหารจัดการสินทรัพย์ครั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบราคาขายกับต้นทุนทางบัญชี คาดว่าจะทำให้มีส่วนต่างกว่า 2,300 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น นอกจากนั้นบริษัทยังมีแผนที่จะนำกระแสเงินสดจากการจำหน่ายโครงการ กลับมาใช้รองรับโครงการลงทุนใหม่ ๆ เป็นการเพิ่มศักยภาพในการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว


“โครงการของ BCPG และแพลตฟอร์มการบริหารจัดการโครงการในญี่ปุ่น ได้รับความสนใจจากนักลงทุนระดับโลกหลายรายในการเสนอซื้อสินทรัพย์ เป็นการตอกย้ำว่า โครงการต่าง ๆ ของบริษัทได้รับการพัฒนาและบริหารจัดการในมาตรฐาน World Class รวมถึงยังสามารถสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล” นายนิวัติกล่าว