การประปานครหลวง จับมือ WHAUP พัฒนาธุรกิจยกระดับระบบน้ำประปา

การประปานครหลวง จับมือ WHAUP ศึกษาแผนลงทุนและพัฒนาธุรกิจน้ำ ยกระดับระบบน้ำประปาด้วยเทคโนโลยีในพื้นที่เป้าหมาย เดินหน้าทำ Master Plan บริหารจัดการน้ำ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานข่าวจากบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP ระบุว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะผู้บริหารจากบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารจากการประปานครหลวง ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่อง “ความร่วมมือศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและร่วมทุนในบริษัทในเครือ หรือการร่วมลงทุนของการประปานครหลวง”

เช่น จัดทำแผนแม่บท (Master Plan) ด้านการบริหารจัดการระบบประปา และโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยมุ่งเน้นความเป็นไปได้การร่วมลงทุนในการบริหารจัดการระบบน้ำประปาของพื้นที่นำร่องในเขตพื้นที่เป้าหมาย และขยายสู่พื้นที่อื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในโครงการดังกล่าว

โดยมีตัวแทนจากทั้ง 2 ฝั่งเข้าร่วมดังนี้ ฝั่ง WHAUP นำโดย นางสาวจรีพร จารุกรสกุล (กลางขวา) ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ (คนที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนฝั่งการประปานครหลวง นำโดยนายมานิต ปานเอม (กลางซ้าย) ผู้ว่าการการประปานครหลวง และนางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ (คนที่ 3 จากซ้าย) เป็นตัวแทนร่วมลงนามในครั้งนี้