งานแสดงสินค้าแม่ และเด็ก เม.ย 2567 ดันเงินสะพัด 2 พันล้านบาท

งานแสดงสินค้าแม่ และเด็ก

โคโลญเมสเซ่  จับมือพันธมิตรเอกชนไทย จัดงานแสดงสินค้า Kind + Jugend ASEAN 2024 (คินอันยูเก้น อาเซียน) พร้อมเชิญนักธุรกิจทั้งไทยและต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก คาดมีผู้เข้าร่วมกว่า 4,000 ราย เม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายภูษิต ศศิธรานนท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค กล่าวว่า บริษัท โคโลญเมสเซ่ ประเทศไทย (บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด) จับมือพันธมิตรจัดงานแสดงสินค้านานาชาติที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และของใช้จำเป็นสำหรับแม่และเด็กแห่งภูมิภาคอาเซียน “Kind + Jugend ASEAN” ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 5-6 กรุงเทพฯ

โดยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ เจ้าของแบรนด์ หรือผู้นำเข้าที่ต้องการสินค้าแม่และเด็กพรีเมี่ยมได้มาจับคู่ธุรกิจภายใต้ “Business Matching Programme” พร้อมติดอาวุธให้ผู้ประกอบการ เน้นโอกาสทางธุรกิจของสินค้าแม่และเด็ก คาดเม็ดเงินสะพัดภายในงานไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท

นายภูษิต ศศิธรานนท์

ทั้งนี้ จากความสำเร็จของการจัดงานในปีที่แล้ว ที่สามารถสร้างมูลค่าการซื้อขายในงานมากกว่า 1,000 ล้านบาท งานครั้งนี้เป็นการตอกย้ำการเป็นงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติที่เปิดตลาดอาเซียน +6 ให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ โดย Kind + Jugend ASEAN ในปีนี้  และได้ยกระดับพร้อมปลดล็อกข้อจำกัดเดิมไปอีกขั้นด้วยธีม ‘Taking A Leap Forward’ หรือขยายความที่ว่า ทะยานไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งด้วยนวัตกรรม

โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงจากแบรนด์สินค้าแม่และเด็กชั้นนำกว่า 300 แบรนด์ 7 โปรไฟล์ตามประเภทของสินค้า ครอบคลุมทุกความต้องการในงานเดียว โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้าเชิงนวัตกรรม สินค้าที่ทำจากส่วนผสมธรรมชาติ ปลอดสารเคมี บรรจุภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน สามารถใช้ซ้ำ และไม่เป็นขยะหรือสารเคมีต่อโลก โดยคาดว่างาน Kind + Jugend ASEAN 2024 จะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 4,000 ราย จากทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน และมีการเจรจาธุรกิจที่คาดว่าจะสร้างมูลค่าการซื้อขายในงานไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า ปัจจุบันประชากรในภูมิภาคอาเซียนมีมากกว่า 660 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลพบว่า กลุ่มประเทศอาเซียนที่มีอัตราการเกิดสูงที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่ ลาว ฟิลิปปินส์ กัมพูชา เมียนมา และอินโดนีเซีย

นายสนั่น อังอุบลกุล

ในขณะที่ประเทศผู้นำด้านตลาดสินค้าแม่และเด็ก ประกอบไปด้วย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเวียดนาม โดยประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าของเล่นเด็กที่มีความโดดเด่นด้านคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ ของเล่นเด็กจึงเป็นสินค้าส่งออกศักยภาพสูงที่มีแนวโน้มเติบโต ซึ่งสินค้าประเภทรถจักรยานสามล้อ สกูตเตอร์ รถยนต์ที่ใช้เท้าถีบ และของเล่นมีล้อที่คล้ายกัน รถเข็นสำหรับตุ๊กตา ของเล่นสำหรับฝึกสมองทุกชนิด

มีตลาดส่งออกสำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน เยอรมนี เม็กซิโก และสหราชอาณาจักร ตามลำดับ โดยการสนับสนุนงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันผู้ประกอบการไทยให้ส่งออกในระดับนานาชาติ และเพื่อเปิดประตูสู่การลงทุนในประเทศไทย โดยเน้นกลุ่มผู้ซื้อและผู้เข้าร่วมงานจากภูมิภาคอาเซียนและประเทศโดยรอบ ผ่านการจัดงานแสดงสินค้าสำหรับแม่และเด็กระดับพรีเมี่ยม

นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวว่า เราพร้อมทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศ อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางประสานงานกับ สสว. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการทั้งเงินทุนและองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ

นายสนั่น อังอุบลกุล

เพื่อยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรม ให้สามารถเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย และนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับต่างประเทศ ผ่านมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS”

นายดวงเด็ด ย้วยความดี ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ทีเส็บมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของตลาดและเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรมผ่านงานแสดงสินค้านานาชาติ ดังนั้นการจัดงานแสดงสินค้า Kind + Jugend ASEAN นี้ ถือเป็นงานแสดงสินค้าที่เปิดกว้างให้ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสนำเสนอสินค้า พบปะกับผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและเกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้ส่งออก ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า อพวช. ได้สนับสนุนและนำนิทรรศการชุด Plearn Science Explorer, ชุดสื่อการเรียนรู้ NSM Plearn Science และกิจกรรม I-SCREAM มาจัดแสดงเพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และเข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้ง่ายยิ่งขึ้น ตอกย้ำว่าวิทยาศาสตร์มีความสำคัญกับเด็กปฐมวัย

สินค้าแม่ และเด็ก

เนื่องจากเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็น การปลูกฝังเด็กให้เติบโตไปพร้อมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ถือเป็นการวางรากฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กและเยาวชน นำไปสู่การเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศต่อไป อีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างศักยภาพให้ตลาดสินค้าแม่และเด็กภูมิภาคอาเซียนเติบโตไปอีกขั้น

สำหรับงาน Kind + Jugend ASEAN 2024 จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 25-27 เมษายน 2567

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 5-6 กรุงเทพฯ โดยมีแบรนด์ชั้นนำอย่าง The Vauva, Attitude Mom, Baa Baa Sheepz®, Granny Ben™, Begin Baby Food, Bzu Bzu, Comfy Nest, Dr Albani & Baby Up, Farlin, Fiffy, Hanul, Kanmo Group, Frigg, Mushie, และ Tiny Twinkle ตอบรับเข้าร่วมงานดังกล่าวแล้ว

สินค้าแม่ และเด็ก