ไทยแชมป์ส่งออกผลไม้ไปจีน เปิดท็อป 5 ผลไม้ไทย ยอดนิยมปี 2566

ทุเรียน มะพร้าว ลำไย

ไทยขึ้นแท่นแชมป์ส่งออกผลไม้ในตลาดจีนปี 2566 ครองส่วนแบ่งตลาดเกือบ 40% กวาดรายได้ 7,056 ล้านเหรียญสหรัฐ ‘ทุเรียนไทย’ ติด top 5 ผลไม้ยอดนิยม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานข่าวจากฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ระบุว่า ประเทศจีนถือเป็นประเทศที่มีการนำเข้าผลไม้มากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา

จากสถิติของศุลกากรแห่งชาติจีน พบว่าในปี 2566 ประเทศไทยคือผู้ส่งออกผลไม้รายใหญ่ที่สุดไปจีน โดยจีนมีการนำเข้าผลไม้และลูกนัต (พิกัดศุลกากร 08) จากไทยมูลค่ากว่า 7,056 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของจีน โดยมีส่วนแบ่งการตลาด 37%

อันดับ 2 ชิลี มีส่วนแบ่งการตลาด 17% มูลค่า 3,210 ล้านเหรียญสหรัฐ

อันดับ 3 เวียดนาม มีส่วนแบ่งการตลาด 16% มูลค่า 3,066 ล้านเหรียญสหรัฐ

Advertisment

สำหรับผลไม้สดของไทยที่จีนนำเข้า 5 อันดับแรกในปี 2566 พบว่า

อันดับ 1 ทุเรียน ปริมาณการนำเข้า 928,900 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 40% ของปริมาณการนำเข้าผลไม้

อันดับ 2 มะพร้าวอ่อน ปริมาณการนำเข้า 589,200 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 26%

อันดับ 3 ลำไยสด ปริมาณการนำเข้า 327,200 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 14%

Advertisment

อันดับ 4 มังคุด ปริมาณการนำเข้า 207,000 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 9%

อันดับ 5 ส้มโอ ปริมาณการนำเข้า 18,800 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 1%