จุดความร้อนเมียนมาพุ่งทะลุ 4.3 พันจุดต่อเนื่อง

จุดความร้อนเมียนมาพุ่งทะลุ 4.3 พันจุดต่อเนื่อง

GISTDA เผย จุดความร้อนวานนี้ไทยยังทะลุ1.4 พันจุด ส่วนเมียนมา ยังครองอันดับ 1 พบ 4,302 จุด

วันที่ 3 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA รายงาน
ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 1,409 จุด

ซึ่งข้อมูลจากดาวเทียมยังระบุอีกว่าจุดความร้อนที่พบส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 593 จุด ตามด้วยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 513 จุด พื้นที่เกษตร 123 จุด พื้นที่เขต สปก. 109 จุด แหล่งชุมชนและอื่นๆ 66 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 5 จุด สำหรับจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนสูงสุด ได้แก่ #เชียงใหม่ 240 จุด

ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนมากสุดอยู่ที่เมียนมา 4,302 จุด ตามด้วย กัมพูชา 1,818 จุด ลาว 1,013 จุด และเวียดนาม 299 จุด

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th และควรติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ผ่านแอปพลิเคชัน “#เช็คฝุ่น”