ราช กรุ๊ป แจ้งโรงไฟฟ้าหินกอง ชุดที่ 1 เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ 770 เมกะวัตต์ 1 มี.ค. 67

ราช กรุ๊ป แจ้งโรงไฟฟ้าหินกอง ชุดที่ 1 เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ 770 เมกะวัตต์เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 เป็นระยะเวลา 25 ปี

วันที่ 4 มีนาคม 2567 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันนี้ว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง ชุดที่ 1 กำลังการผลิตติดตั้ง 770 เมกะวัตต์ ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการในวันนี้ โรงไฟฟ้าแห่งนี้ ดำเนินงานโดยบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทร่วมถือหุ้นร้อยละ 51 จะผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในปริมาณ 700 เมกะวัตต์ ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 25 ปี และยังช่วยเสริมให้กระแสเงินสดและรายได้ของบริษัทฯ มีความมั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกองชุดที่ 1 มีกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอยู่ที่ 700 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ซึ่งมีบริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหินกอง

โดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper License) ผ่านการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในปริมาณปีละ 1.4 ล้านตัน ส่งผลให้โรงไฟฟ้าแห่งนี้มีความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงและมีการผลิตไฟฟ้าที่เชื่อถือได้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟและเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศได้เป็นอย่างดี

“สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ถือเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงทั้งด้านการผลิตและการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีระบบการบริหารด้านความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐาน และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ซึ่งการยอมรับและสนับสนุนของชุมชนได้นำมาสู่ความสำเร็จของโครงการโรงไฟฟ้าหินกองในวันนี้

บริษัทขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกชุมชนรอบพื้นที่โครงการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมสนับสนุนให้โครงการโรงไฟฟ้าหินกองเดินหน้ามาถึงหมุดหมายที่วางไว้ บริษัทเชื่อมั่นว่า การดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะสามารถสร้างมูลค่าและคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม” นางสาวชูศรีกล่าว

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 2 ชุด กำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,540 เมกะวัตต์ บริษัทรับรู้กำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุน รวม 785.40 เมกะวัตต์ สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกองชุดที่ 2 การก่อสร้างมีความก้าวหน้าอยู่ที่ร้อยละ 96.5 โดยเตรียมดำเนินการทดสอบการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซในเดือนมีนาคม ศกนี้ และมีกำหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2568

ปัจจุบัน บริษัทมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 10,848 เมกะวัตต์ โดยเป็นกำลังการผลิตที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ 8,296.52 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตที่กำลังพัฒนาและก่อสร้าง รวม 2,551.48 เมกะวัตต์