ดันผู้ประกอบการ “ผ้าขาวม้าไทย” 544 ราย ออกสู่ตลาดเพิ่มรายได้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมต่อยอดส่งเสริมผ้าขาวม้าไทย โชว์จุดแข็ง ‘ใช้หน้าร้อนเย็นสบาย ใช้หน้าหนาวช่วยให้อบอุ่น’ หนุนผู้ประกอบการ 544 ราย สร้างรายได้ พร้อมจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง เปิดเข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับเทรดเดอร์/บายเออร์รายใหญ่ของประเทศ

วันที่ 17 เมษายน 2567 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมต่อยอดส่งเสริมผ้าขาวม้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยให้เป็นที่รับรู้และรู้จักในวงกว้าง โดยเน้นโชว์จุดแข็ง คือ ‘ใช้หน้าร้อนเย็นสบาย ใช้หน้าหนาวช่วยให้อบอุ่น’ พร้อมต่อยอดสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าให้มีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างรายได้ ขยายโอกาสการสร้างอาชีพให้คนในชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความแข็งแกร่ง

ปัจจุบัน พบว่า ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 มีผู้ประกอบการผ้าขาวม้าที่อยู่ในการส่งเสริมสนับสนุนของกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 544 ราย แบ่งเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 470 ราย (86.40%) ภาคกลาง 34 ราย (6.25%) ภาคตะวันตก 19 ราย (3.50%) ภาคเหนือ 14 ราย (2.58%) ภาคใต้ 5 ราย (0.91%) และ ภาคตะวันออก 2 ราย (0.36%)

ดังนั้น กรมฯ เตรียมเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะเพิ่มเติม โดยจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจกับเทรดเดอร์/บายเออร์รายใหญ่ของประเทศ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าเข้าจำหน่ายในศูนย์การค้าฯ และร้านค้าของเทรดเดอร์และบายเออร์ที่เข้าร่วมเจรจาธุรกิจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซื้อกลับไปเป็นของฝากของกำนัลหรือใช้เอง โดยระหว่างการเจรจาธุรกิจผู้ประกอบการจะได้รับฟังคำแนะนำการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ดึงดูดความน่าสนใจผู้บริโภค ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น สามารถนำความรู้/ข้อเสนอแนะที่ได้รับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ตามแนวทาง ‘ตลาดนำการผลิต’

รวมทั้ง พาออกงานแสดงและจำหน่ายสินค้าตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายขยายตลาดให้ผู้ประกอบการ เพิ่มพันธมิตรทางการค้า ได้พบปะผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ๆ ช่วยฝึกทักษะการเจรจาขายสินค้าและการรับมือกับลูกค้าทุกรูปแบบ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการแตกไลน์ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าไทยให้มีความหลากหลาย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกกลุ่ม ทั้งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ของตกแต่งบ้าน และเครื่องประดับ ให้ผู้บริโภคได้เลือกนำไปใช้ตามความชื่นชอบ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม เปิดทางให้ผ้าขาวม้าไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Advertisment

นอกจากนี้ ยังกระตุ้นให้ผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพและขยายช่องทางการตลาด ผ่านกิจกรรมและโครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้และการส่งเสริมการขายของกรมฯ เช่น หลักสูตรปั้นร้านค้าออนไลน์ขั้นเทพ โครงการสุขใจซื้อของไทยร่วมกับช้อปปี้ โครงการ Digital Village by DBD และงานมหกรรม Thailand e-Commerce Expo เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการผ้าขาวม้าไทยมีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ที่สำคัญ ผู้บริโภคไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถซื้อผ้าขาวม้าไทยไปใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ ผ้าขาวม้าไทยยังมีเนื้อผ้าให้เลือกหลากหลายตามความชื่นชอบ เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ฯลฯ สีสันสวยงาม มีความทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้อย่างลงตัว จึงไม่ยากที่จะผลักดันให้ผ้าขาวม้าไทยได้รับความนิยมจากผู้บริโภค และเกิดเป็นกระแส ‘ผ้าขาวม้าไทยฟีเวอร์’

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0-2547-5950 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

Advertisment