เร่งขนกากแคดเมียมกลับ จ.ตาก เร็วขึ้น จาก 7 พ.ค. เป็นภายในสิ้นเดือน เม.ย. 2567

cadmium
ภาพจาก กระทรวงอุตสาหกรรม

พิมพ์ภัทรา เผยคณะทำงานปรับแผนขนย้าย “กากแคดเมียม” สิ้นเดือนเมษายน 2567 เริ่มขนย้ายทันที จากแผนเดิม 7 พฤษภาคม ย้ำต้องอยู่ภายใต้ความปลอดภัย และความเชื่อมั่นของคนในพื้นที่

วันที่ 22 เมษายน 2567 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการขนย้ายกากแคดเมียมว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงพื้นที่จังหวัดตากเพื่อร่วมประชุมกับคณะทำงาน พิจารณาแผนบริหารจัดการ การขนย้ายกากแคดเมียม พร้อมกับสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ จ.ตาก และจังหวัดที่มีกากแคดเมียมกระจายอยู่ 5 จุดในปัจจุบัน ถึงการขนย้ายที่ถูกต้อง มีความปลอดภัยสูง และจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน รวมไปถึงได้รับการยอมรับของประชาชนในพื้นที่ด้วย

“การลงพื้นที่ของปลัดกระทรวงได้ไปดูถึงความแข็งแรงของบ่อ ว่าจะต้องมีการปรับปรุงบ่อ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา แต่เชื่อมั่นว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการขนย้าย”

นอกจากนี้ ยังมีการหารือวางแผนการเครื่องย้ายทั้งหมด และได้เชิญบริษัทที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันวางแผน ทั้งเรื่องรถ การจัดการการขนย้าย มาตรการความปลอดภัยทั้งหมด ซึ่งเดิมเรามีการกำหนดการขนย้ายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นี้ แต่จากการหารือคาดว่าจะสามารถเลื่อนระยะเวลาการขนย้ายให้เร็วขึ้น ซึ่งก็ได้มีการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง กำหนดการวางแผนการขนย้ายทั้งหมด ภายใต้ความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มการขนย้ายได้ภายในสิ้นเดือนเมษายน 2567

อย่างไรก็ดี การขนย้ายกากแคดเมียมได้มีการหารือและผู้ที่จะเข้ามารับผิดชอบในการขนย้ายทั้งหมดแล้ว ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยได้เรียกบริษัทที่เกี่ยวข้องมาหารือในการขนย้ายตั้งแต่ต้นทาง ไปจนถึงปลายทาง ตามขบวนการทั้งหมด ซึ่งจะให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย และความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ รวมไปถึงแผนฉุกเฉินที่จะต้องเตรียมไว้เพื่อรองรับ ในกรณีที่เกิดปัญหาด้วย

Advertisment

นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คณะทำงานได้ปรับแผนการบริหารจัดการการขนย้ายกากแคดเมียมทั้งหมดที่ตรวจพบในจังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี และกรุงเทพฯ กลับไปฝังกลบในบ่อคอนกรีตของบริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดตาก ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับการขนย้ายให้เร็วขึ้น แต่ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ก็ยังมีความกังวลเรื่องของความแข็งแรงของบ่อฝังและความเสี่ยงการปนเปื้อน จึงมีความต้องการให้มีการปรับปรุงบ่อให้มีมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยคาดว่าจะมีการปรับปรุงจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน

“ที่ประชุมเห็นชอบให้เร่งการเริ่มดำเนินการขนย้ายให้เร็วขึ้นจากแผนเดิมที่วางแผนไว้ว่าจะเริ่มทำการขนย้ายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

โดยบริษัทที่เกี่ยวจะเร่งปรับปรุงซ่อมแซมบ่อฝังกลบกากตะกอนแร่ให้มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกต่อไป แต่สำหรับการขนย้ายนั้น เชื่อว่าภายในสิ้นเดือนเมษายน 2567 นี้ จากแผนเดิมที่คาดว่าจะเริ่มขนย้ายได้ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 จะสามารถขนย้ายกากแคดเมียมไปเก็บที่โรงเก็บแร่ของโรงงานก่อน

อาคารโกดังเก็บแร่จะใช้เป็นอาคารจัดเก็บพักคอยกากตะกอนแร่ด้วยวัสดุป้องกันการรั่วซึม รวมถึงจัดทำระบบรวบรวมน้ำและบ่อตกตะกอน ป้องกันการปนเปื้อนและการรั่วซึมของกากตะกอนแร่ลงสู่ผิวดิน ระหว่างรอการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อฝังกลบแล้วเสร็จ และจะทำการขนย้ายไปฝังกลบอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด

Advertisment

อย่างไรก็ตาม คณะทำงานฯ จะทำการประเมินปัญหาและอุปสรรคในการขนย้ายและการฝังกลบเพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การขนย้ายสามารถดำเนินการไปได้ด้วยความรวดเร็ว มีความปลอดภัย เป็นไปตามกฎหมาย และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

พร้อมกันนี้ คณะทำงานจะเร่งรัดการตรวจสอบ สืบสวน แสวงหาข้อเท็จจริง และนับปริมาณที่แท้จริงของกากแคดเมียมด้วย ปัจจุบันปริมาณที่พบอยู่ที่ 12,535 ตัน จากปริมาณที่คาดการณ์ไว้เริ่มต้นอยู่ที่ 13,800 ตัน ทั้งนี้ จะต้องมีการพิจารณาปริมาณที่แท้จริง เพราะมีเรื่องของความชื้นและอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น จะต้องรอบคอบต่อไป และการหาผู้กระทำความผิดและดำเนินคดีต่อไป