เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้  (24 พ.ค. 2567) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดีมาก-ดี

ฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นละออง

ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 วันที่ 24 พ.ค. 2567  อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก-ดี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 รายงานข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระบุว่า รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ 07.00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก-ดี

  • ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 2.8-20.9 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 4.2-22.0 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 4.5-21.5 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 3.1-17.3 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 6.7-13.2 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 5.8-23.5 มคก./ลบ.ม.

พร้อมกันนี้ ได้จัดทำผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 25 พ.ค.-31 พ.ค. 2567 ดังนี้ พื้นที่ กทม.และปริมณฑล มีแนวโน้มลดลงวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2567 พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มลดลงวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2567 และยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มลดลงวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2567 ภาคตะวันออก ดีอย่างต่อเนื่อง และยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่ และภาคใต้ ดีอย่างต่อเนื่อง

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5

Advertisment

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5