พบสถานที่ซุก “ไกลโฟเซต” จ.นครนายก รุกอายัดของกลางกว่า 4 ล้านบาท

ด่านตรวจพืชลาดกระบัง พบสถานที่เก็บวัตถุอันตราย จ.นครนายก ซุกไกลโฟเซต รุกอายัดของกลางกว่า 4 ล้านบาท

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในฐานะโฆษกกรมวิชาการเกษตรและรองผู้บังคับบัญชาหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช เปิดเผยว่า สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ได้ยกระดับมาตรการในการควบคุม ตรวจสอบติดตามวัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างเข้มงวด ตั้งแต่การควบคุมการนำเข้าหน้าด่านตรวจพืช ตรวจสอบการสำแดงข้อมูล การซุกซ่อน รวมถึงการติดตามไปจนถึงสถานที่เก็บ หรือโรงงานผลิต

โดยล่าสุด ด่านตรวจพืชลาดกระบัง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าตรวจสอบและอายัด วัตถุอันตรายทางการเกษตร ที่สำแดงการนำเข้า เป็นสาร Glufosinate-Ammonium 15% W/V SL จำนวน 2 Shipment ปริมาณการนำเข้ารวม 64,000 ลิตร ณ สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายก

ซึ่งทางกรมวิชาการเกษตรได้สุ่มตัวอย่างและตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการแล้ว พบว่าเป็นสารไกลโฟเซต (Glyphosate) จำนวน 192 ถัง ปริมาณ 38,400 ลิตร คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,224,000 บาท เป็นการกระทำความผิด โดยซุกซ่อน ลักลอบนำเข้าวัตถุอันตรายไม่ตรงตามข้อมูลที่สำแดงในการนำเข้า และผิดเงื่อนไขการนำเข้า กรมวิชาการเกษตรได้รวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

“การดำเนินงานนี้เป็นไปตามที่ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศนโยบายทำสงครามกับสินค้าเกษตรเถื่อนเพื่อป้องกันและปราบปรามสินค้าเกษตรและการลักลอบนำเข้า พร้อมสั่งการให้กรมวิชาการเกษตรปฏิบัติงานตามภารกิจดังกล่าวด้วยความเข้มงวด โดยเฉพาะสารไกลโฟเซต ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายที่มีมาตรการจำกัดการใช้ และต้องควบคุมการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ”

Advertisment